Styrevalg

Valg ved ØK

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Tagger: iøt valg isø øk iff hhs

Informasjon om valg ved ØK-fakultetet.

Fakultetsstyrevalg 2018  #

Det skal velges representanter for følgende katagorier til fakultetsstyret ved Fakultet for økonomi for perioden 1. august 2018 til 31. juli 2019: 

  • en midlertidige vitenskapelige ansatt

Midlertidig vitenskapelige ansatte velges for ett år i gangen. Det velges ett medlem og ett varamedlem.

Valget åpner mandag 7. mai kl. xx.xx, og avsluttes tirsdag 8. mai kl. xx.xx. Valget skal være avgjort minst fire uker før funksjonsperioden starter. 

Foreslå kandidater #

Frist for å foreslå kandidater er satt til fredag 13. april. Du kan kun foreslåt kandidater og stemme innen din ansattegruppe. 

Skjema for å melde inn forslag til kandidater:

Kandidater skal foreslås av minst tre ansatte fra samme ansattegruppe. Nominasjonsfristen er tre uker før valget. Kandidatene kunngjøres senes to uker før valget. 

Valg til NTNU-styret, fakultets- og instituttstyrer skjer i henhold til NTNUs valreglement.


Instituttstyrevalg 2018 #

Det skal velges representanter for følgende katagorier til fakultetsstyret ved Fakultet for økonomi for perioden 1. august 2018 til 31. juli 2019: 

  • en midlertidige vitenskapelige ansatt

Midlertidig vitenskapelige ansatte velges for ett år i gangen. Det velges ett medlem og ett varamedlem.

Valget åpner mandag 4. juni kl. xx.xx, og avsluttes tirsdag 5. juni kl. xx.xx. Valget skal være avgjort minst fire uker før funksjonsperioden starter. 

Foreslå kandidater #

Frist for å foreslå kandidater er satt til fredag 11. mai. Du kan kun foreslåt kandidater og stemme innen din ansattegruppe (se liste over). 

Skjema for å melde inn forslag til kandidater. 

Kandidater skal foreslås av minst tre ansatte fra samme ansattegruppe. Nominasjonsfristen er tre uker før valget. Kandidatene kunngjøres senes to uker før valget. 

Valg til NTNU-styret, fakultets- og instituttstyrer skjer i henhold til NTNUs valreglement.


Kontakt: #

Valgstyret ved Fakultet for økonomi består av: 

8 Vedlegg
3777 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)