Valg ved MH

Valg til Utvidet ledergruppe ved MHs institutter

Valgresultat:

Resultatene fra valgene til utvidet ledergruppe for valgperioden 01.08.2019 - 31.08.2020 er klar. Følgende ble vagt:

IHG:
Medlem: Lisbeth Kjelsrud Aass (10)
Varamedlem: Tore Karlsen (6)
Valgoppslutning 44,44 %

IKOM:
Medlem: Anette H. Skjervold (4.67)
Varamedlem: Sverre Christiansen (3.33)
Valgoppslutning 4,51 %

IPH:
Medlem: Patrick Faaland (6.67)
Varamedlem: Sissel Gravråkmo (3)
Valgoppslutning 22,86 %

ISB:
Medlem: Annichen Søyland Daae
Varamedlem:
Sebastian Krossa
Valgoppslutning 0,00 % 
Valget er avgjort ved loddtrekning ihh til VR § 11.2.d.

ISM:
Medlem: Ole-Jørgen Bekkevold (3)
Varamedlem: Therese Antonsen (0.67)
Valgoppslutning 3,80 % 

INB:
Medlem: Arnhild Jenssen Nygård (1.33)
Varamedlem: Daniel Groos (1)
Valgoppslutning 2,67 %

KIN:
Medlemmer oppnevnes av instituttet:
Jan Sigurd Blackstad som representant for PhD
Ragnhild Irene Jacobsen som representant for Postdok/Forsker

IHA:
Valg ikke avholdt grunnet mangel på kandidater. 

********************************************************************

Kandidater til valgene er som følger:

IHG:

IKOM:

ISM:

IPH:

IHA:

  • Kandidater mangler..

KIN:

  • Avholder ikke valg.

ISB:

INB:

  • INB avholder valg senere.

Valgdager: fra torsdag 20. juni 08.00 til fredag 21. juni kl. 22.00 (Avlegg din stemme her)

 

*********************************

Kunngjøring av valg til Utvidet ledergruppe ved instituttene ved MH - for valggruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling (velges for 1 år)

Funksjonsperiode: 01.08.2019 - 31.07.2020 

Det skal velges 1 medlem (med 1 varamedlem) fra valggruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling.

Ihht. NTNUs valgreglement § 9 kan alle stemmeberettigede ansatte sende valgstyret skriftlig forslag på kandidater. Kandidatene må tilfredsstille kravene til valgbarhet, jfr valgreglementets §4. Kandidatene må være forespurt. Forslagene må være undertegnet av minst 3 stemmeberettigede.

Nominasjonsfrist: torsdag 6. juni 2019 kl 12.00.

Valgdag: torsdag 20. juni 2019, kl. 08.00 - 22.00 (Avlegg din stemme her)

Forslagsark:

Instituttledere, ledere for fagseksjon/faggruppe og ledere for kontorseksjon/laboratorium er ikke valgbare til utvidet ledergruppe, jf. valgreglementets § 4.3.iv.

 

Valgstyre

I henhold til NTNUs valgreglement er det oppnevnt et valgstyre for gjennomføring av valg bestående av medlemmer som representerer de ulike valggruppene, hvorav LOSAM har foreslått halvparten og med studentrepresentant FTR1 som observatør.

Følgende valgstyre er oppnevnt for perioden 2017-2021:

  • Seksjonssjef Albert Verhagen (leder) - valggruppen teknisk administrativt personale

  • Kari Risnes (førsteamanuensis LBK) - valggruppen fast vitenskapelig personale

  • Phillipp Anders (stipendiat INB) - valggruppen midlertidig vitenskapelig personale

  • Gro Jeppestøl Vatne (rådgiver IHG) - valggruppen midlertidig vitenskapelig personale

  • Studentrepresentant FTR1, observatør

Det gjøres oppmerksom på at oppnevnte medlemmer i valgstyret ikke er valgbare ved det aktuelle valg (valgreglementets § 4.3 punkt c).

 

Lokale valgkomiteer

IKOM

Magne Børset, fast vitenskapelig tilsatt
Barbara Niederdorfer, midlertidig vitenskapelig tilsatt
Trine A. Strand, tekn. administrativt tilsatt
Jan Egil Afset, fast vitenskapelig tilsatt
Kam Sripada, midlertidig vitenskapelig tilsatt
Kathrin Juanita Gravvold Torseth, tekn. administrativt tilsatt

INB

Håvard Østerås, fast vitenskapelig tilsatt
Ida Antonsen, midlertidig vitenskapelig tilsatt
Per Bendik Wik, tekn. administrativt tilsatt

ISB

Tone Bathen, fast vitenskapelig tilsatt
Jørgen Avdal, midlertidig vitenskapelig tilsatt
Sissel Skarra, tekn. administrativt tilsatt

ISM

Lars Vatten, fast vitenskapelig tilsatt
Trond Lundby, fast vitenskapelig tilsatt
Martin Skagseth, midlertidig vitenskapelig tilsatt
Ben Brumpton, midlertidig vitenskapelig tilsatt
Lisa Norøy, tekn. administrativt tilsatt
Svanhild Haugen, tekn. administrativt tilsatt

IPH

Roger Almvik, førsteamanuensis (fast vitenskapelig tilsatt)
Mona Nygård, stipendiat (midlertidig vitenskapelig tilsatt)
Odd Meland, rådgiver (administrativt tilsatt)

KIN

Yasser Roudi, fast vitenskapelig tilsatt
Dörte Kurt, midlertidig vitenskapelig tilsatt
Solfrid Nordtug, teknisk/administrativ tilsatt

IHG

Tore Karlsen (leder), fast ansatt
Randi Stokke, midl ansatt
Ann Kristin Engevold, tekn adm ansatt

IHA

Arne Orvik - arne.orvik@ntnu.no, for fast vitskapleg personale
Gunhild Thunem - gunhild.thunem@ntnu.no, for mellombels vitskapleg personale
Tor Magnus Hopland - tmho@ntnu.no, for teknisk administrativt tilsette

Styringsreglement for NTNU: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Styringsreglement 
Valgreglemet for NTNU: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Styrevalg

Kontakt: Ingvild N. Fuglem / Bjarne Lein

8 Vedlegg
12203 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)