Tilbake

VVS-tjenester

Oppgaver knyttet til tilsyn, drift og vedlikehold samt ombygging av VVS-tekniske anlegg og heis. Oppfølging og kontroll av fjernvarme og vannforbruk ved NTNU.

Mange ordinære ombyggings- og vedlikeholdsarbeider utføres og administreres med innleide tjenester. Fagområdet bistår også med veiledning ved alle nybygg og ombyggingssaker.

Rørlegger #

Rørleggergruppen utfører forskjellige ombygninger på rørtekniske anlegg i alle NTNUs bygninger, og foretar vedlikehold og utfører reparasjoner etter vannlekkasjer og rørbrudd og tilstopping i sanitæranlegg. Det utføres periodisk kontroll av sprinkler brannslokkeanlegg.

Utvendige rørleggerarbeider administreres med innleide tjenester. Rørleggergruppen følger opp innleide tjenester innenfor fagområdet.

Klimateknikk #

Klimateknikerne utfører tilsyn og drift, samt vedlikehold av alle klimatekniske installasjoner som: ventilasjons-, varme-, kjøle-, trykkluftanlegg og automatiseringssystem. Gruppen administrerer og følger opp serviceavtaler for en del spesialtjenester,for eksempel kjøle- og trykkluftanlegg.

Følger opp innleide tjenester innenfor fagområdet.

Heis #

Heisgruppen utfører tilsyn og drift, samt vedlikehold av alle heistekniske installasjoner. Den administrerer og følger opp serviceavtaler. Daglig bistand i forbindelse med heisstopp og andre aktuelle tjenestebehov.

Gruppen følger opp innleide tjenester innenfor fagområdet.

Kontakt #

e-Vaktmester

0 Vedlegg
7141 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)