Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - SU

(Videresendt fra Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - SVT)

Rutine for alle ansatte på SUsom planlegger å søke ekstern finansiering.

Se også Generell informasjon om å søke eksterne forskningsmidler - SU

1. Melding til instituttledelsen #

Prosjektleder tar kontakt med instituttleder og orienterer om oppstart av søknad om midler.

2. Instituttleders første vurdering #

Instituttleder gjør en strategisk og ressursmessig vurdering, og avgjør om prosjekleder skal gå videre med søknaden eller ikke.

3. Melding til fakultetet #

Prosjektleder gir melding til fakultetsadministrasjonen ved Bård Li (bard.li@ntnu.no) med kopi til instituttledelsen. Meldingen inneholder informasjon om utlysning, søknadsfrist og instituttleders klarsignal.

4. Utvikling av søknad #

Prosjektleder utvikler søknaden i samsvar med utlysningens krav. Fakultetsadministrasjonen bidrar til å finne informasjon om slike krav.

Prosjektøkonomen setter opp budsjett i dialog med prosjektleder. Forskningsseksjonen kan bidra med andre deler av søknaden.

E-postadressen til instituttleder skal føres opp i søknaden som administrative ansvarliges e-post.

5. Sjekkliste for prosjektleder #

Prosjektøkonom er ansvarlig for at sjekkliste for prosjektet er fylt ut, signert av prosjektleder og sendt til instituttleder før søknadsfristen.

6. Instituttleders andre vurdering #

Basert på egenfinansiering og strategisk forankring, vurderer instituttleder om søknaden skal støttes.

Hvis ja: sjekklista godkjennes og signeres.

7. Innsending av søknad #

Prosjektleder sender inn søknaden

8. Arkivering av søknad #

Prosjektøkonomen arkiverer søknaden.

0 Vedlegg
9362 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)