Finansiering av...

Utvekslingsstipend administrert av NTNU

Mange som reiser på utveksling vil få ett av stipendene som NTNU administrer. Disse inkluderer blant annet NTNU-, Erasmus-, Nordplus- og sponsorstipend.

Se mer om finansiering av utveksling. Temasiden om utenlandsstudier.


Stipend administrert av NTNU #

Mange som reiser på utveksling får stipend gjennom NTNU. Stipendet kommer i tillegg til finansieringen fra Lånekassen. Du vil automatisk bli vurdert for stipendene som kan være aktuelle når du søker om å reise på utveksling. Du trenger ikke søke. Merk at du kun kan få ett av stipendene: 

 1. NTNU-stipend
 2. Erasmus
 3. Nordplus
 4. Industrisponsor: TOTAL-stipend

Felles krav for alle typer stipend #

 • Du må være tatt opp til et bachelor- eller masterprogram.
 • Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng ved en høyere utdanningsinstitusjon.
 • Utdanningen i utlandet må inngå som del av graden ved NTNU (du må søke om forhåndsgodkjenning fra fakultetet ditt).
 • Dersom fakultet/institutt rangerer kandidatene legges dette til grunn for stipendtildeling.
 • Studenter kan få stipend selv om NTNU ikke har utvekslingsavtale ved ønsket lærested.
 • Du kan kun tildeles ett stipend per opphold fra Internasjonal seksjon.
 • Studenter som tidligere har fått Erasmus, Nordplus eller sponsorstipend fra NTNU kan ikke få NTNU-stipend for et nytt opphold.
 • Studenter som tidligere har fått NTNU-stipend kan motta Erasmusstipend eller sponsorstipend ved et nytt opphold.
 • Studenter som tidligere har fått NTNU-stipend kan ikke motta dette flere ganger.

Utbetaling av stipend #

Du vil få en epost med informasjon om du har fått innvilget stipend en stund etter at du har lastet opp opptaksbekreftelsen fra det utenlandske lærestedet i Søknadsweb. Får du tilbud om stipend, må du takke ja eller nei innen en gitt frist. Under finner du informasjon om hvordan du går fram for å få utbetalt stipendet: 


1. NTNU-stipend #

Studenter som reiser på utveksling-, praksis- eller feltarbeidsopphold i utlandet kan få NTNU-stipend.

Kina: Kina har prioritet som satsingsland for studentutveksling i Norge. For utvekslingsopphold i Kina i studieårene 2020/21 og 2021/22, kan NTNU-studenter få 12 000 for ett semester og 20 000 for to semester.

Bachelor-studenter: NTNU har for få studenter på 3-årige bachelorprogrammer som reiser på utveksling. For utvekslingsopphold i 2020/21 og 2021/22 kan studenter fra slike studieprogrammer få 7500 for opphold på 4 uker til 3 måneder. 12000 for 3 måneder til ett semester, 20 000 for to semester.

Andre studenter (utreise 2020/21, 2021/22) kan få NTNU-stipend etter følgende satser:

 • 4 uker til 3 måneder: 5000 kr
 • 3 måneder til 1 semester: 8000 kr
 • 2 semester: 12 000 kr

Studenter med utreise i studieåret 2019/20 får stipend etter gamle stipendsatser:

 • 4 uker til 3 måneder: 4500 kr
 • 3 måneder til 1 semester: 5000 kr
 • 2 semester: 9000 kr

Dersom fakultetet ikke foretar en rangering av søkerne tildeles stipend på grunnlag av snittkarakter som er tilgjengelig i FS (Felles Studentdatasystem). Alle beståtte emner fra NTNU tas med i snittberegningen. Antall stipend til hvert land baserer seg på tilgjengelig midler, antall søkere til hvert land og karaktersnitt til søkerne. 

Stipendsatsene kan endres til studieåret 2022/23. Mer informasjon vil komme på denne siden.

Se mer informasjon om utbetaling av NTNU-stipend 


2. Erasmus-stipend #

Erasmus-stipend ved utvekslingsopphold #

Studenter som drar til et lærested hvor NTNU har en Erasmus-avtale kan få Erasmus-stipend. Beløpet varierer avhengig av destinasjonsland, satsene er for studieåret 2018/2019:  

 • 460 euro per måned ved Erasmusopphold i Danmark, Finland, Irland, Island, Liechtenstein, Sverige og Storbritannia
 • 410 euro per måned til andre europeiske land som er med i Erasmusprogrammet
 • 650 euro per måned for studenter som reiser ut gjennom Erasmus+ global mobilitet til et land utenfor EU
 • Studenter som reiser med barn får satser som ved praksisopphold
 • Se informasjon om utbetaling av Erasmus-stipend 

Erasmus-stipend ved praksisopphold #

Du kan også få praksisstipend gjennom Erasmus. Stipendet gis i tillegg til eventuell godtgjørelse du mottar fra bedriften du jobber i. Beløpet varierer avhengig av destinasjonsland:

 • 660 euro per måned ved praksisopphold i Danmark, Finland, Irland, Island, Liechtenstein, Sverige og Storbritannia
 • 610 euro per måned ved praksisopphold i andre europeiske land som er med i Erasmus-programmet
 • Se informasjon om utbetaling av Erasmus-stipend 

Formelle forutsetninger for å få Erasmus-praksisstipend #

 • Studenter tilknyttet alle studienivå kan søke (bachelor, master, PhD) 
 • Oppholdet er godkjent som del av din grad ved NTNU i form av forhåndsgodkjenning, eller ved at fakultetet ditt bekrefter den faglige relevansen av det planlagte oppholdet i ditt vitnemålstillegg
 • Oppholdet må være mellom 2 og 12 måneder
 • Opphold kan også gjennomføres etter avsluttet grad (innen 12 måneder etter avsluttet grad)
 • Stipendet kan ikke tildeles i forbindelse med arbeid tilknyttet institusjoner som finansieres av EU eller som forvalter EU-programmer.

Forbehold om endringer #

Det tas forbehold om eventuelle endring av stipendsatsene under Erasmusprogrammet; det vil til enhver tid være EUs og SIUs gjeldende satser som er gyldige. 


3. Nordplus #

Studenter som drar til læresteder i Norden som enten er med i nettverkene NORDLYS eller NORDTEK kan få Nordplus-stipend. 

 • Per måned: Maksimum 200 euro
 • Reisestøtte: Maksimum 330 euro

Se mer informasjon om utbetaling av Nordplus-stipend


4. Sponsorstipend: TOTAL E&P Norge AS #

TOTAL tilbyr stipend til studenter som utveksler til Frankrike eller Belgia. Satsene er de samme som ved NTNU-stipend: 

 • 4 uker til 3 måneder: 4500 kr
 • 1 semester: 5 000 kr 
 • 2 semester: 9 000 kr

Hvem kan få TOTAL-stipend:

 • Studentutveksling til Frankrike og Belgia (del av grad på bachelor, master og PhD-nivå)
 • Athens kurs ved Paris Tech, UC Louvain og KU Leuven
 • Praksisopphold i Frankrike og Belgia (del av grad)
 • Støtte til hovedekskursjon; 4 og 5 års studenter innen petroleumsteknologi/geofag vil kunne omfattes av stipendet dersom hovedfagsekskursjon er relevant for TOTAL og finner sted i Frankrike/Belgia
 • Det er også mulighet for NTNU-ansatte å få støtte gjennom TOTAL
 • Kontakt Anja Linge Valberg ved spørsmål om TOTAL-stipendet

Se mer informasjon om utbetaling av TOTAL-stipend


Kontakt #

Veiledere for utenlandsstudier

0 Vedlegg
65262 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)