Utvekslingsavtale...

Utveksling for medisinstudenter - University of Torino

Land By Studieplassser vår Studieplasser høst Avtaletyper Lengde Type utveksling
Italia  Torino 2 2 Erasmus +  12 uker Emne/ kliniske rotasjoner

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder bare for medisinstudenter.

Antall plasser

2 plasser på høstsemesteret og 2 plasser på vårsemesteret. 

Tallet på studieplasser i avtalen gjelder for et semester. Vær obs på at tallet på plasser kan variere fra år til år avhengig av kapasiteten ved vertsinstitusjonen.

Når kan du reise?

Medisinstudenter kan reise på utveksling til Torino i sitt 7. og 8. semester (MD4043). Det er mulig å reise ut i både høst- og vårsemesteret.

Søknadsfrist 

Søknadsfrister for utenlandsstudier

Søknadsprosedyre 

Søknad om utveksling i utlandet

Språk

Ved Universitetet i Torino er undervisningsspråket i de kliniske rotasjoner som blir tilbydd studentene på italiensk. Alle morgenmøter på sykehuset holdes også på italiensk. Språkkrav B1.

Anbefalt språkkurs 

Lånekassen har et eget stipend en kan søke for å få dekt utgifter til forberedende språkkurs i utlandet.

Språkstipend Lånekassen

Studieavgift

NTNU-studenter betaler ikke studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved NTNU for hele den tida de er ute.

Informasjon om lærestedet

All undervisning og praksis foregår på italiensk.

Informasjon om Torino (Wikipedia)

Universitetets nettside (engelsk)

Informasjon fra universitetet for internasjonale studenter

Undervisningsinformasjon

Studentene roterer vanligvis innenfor pediatri, gynekologi/obstetrikk, urologi og/eller nefrologi, totalt 12 uker tilsammen.

Må være 4 uker på hver avdeling.

Veiledning for emneregistrering (pdf) 

Krav fra NTNU (fag)

Minimum gynekologi/obstetrikk og pediatri. Ideelt med nefrologi og/eller urologi i tillegg.

Søknadsprosess

Fakultetet nominerer 2 studenter innen fristen.  

Veiledning for hvordan fylle ut søknadsskjema (pdf) 

Hva er viktig å huske på?

  • Anbefalelsesbrev fra studiedekan og karakterutskrift må vanligvis sendes inn med søknaden. 
  • Vaksinasjonsskjema (TBC og Montoux test)

Bolig

Her finner du bolig

Hva skjer etter søknaden er sendt?

Dette skjer etter du har søkt via Søknadsweb

Forsikring

Les om ANSA forsikring 

Hva skjer ved krise?

Krise under utenlandsstudiene

Meld inn din adresse i utlandet og pårørendeinformasjon

0 Vedlegg
3797 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)