Utvekslingsavtale...

Utveksling for medisinstudenter - Universite Montpellier

Land By Studieplassser vår Studieplasser høst Avtaletyper Lengde Type utveksling
Frankrike Montpellier 2 2 Erasmus +  12 uker Kliniske rotasjoner

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder bare for medisinstudenter.

Antall plasser

2 plasser på høstsemesteret og 2 plasser på vårsemesteret.

Tallet på studieplasser i avtalen gjelder for et semester. Vær obs på at tallet på plasser kan variere fra år til år avhengig av kapasiteten ved vertsinstitusjonen.

Når kan du reise?

Medisinstudenter kan reise på utveksling til Montpellier i sitt 7. og 8. semester (MD4043). Det er mulig å reise ut i både høst- og vårsemesteret.

Søknadsfrist 

Søknadsfrister for utenlandsstudier

Søknadsprosedyre 

Søknad om utveksling i utlandet

Språk

Ved Universitetet i Montpellier er undervisningsspråket i de kliniske rotasjoner som blir tilbydd studentene på fransk. Alle morgenmøter på sykehuset holdes også på fransk. Språkkrav B1.

Lånekassen har et eget stipend en kan søke for å få dekt utgifter til forberedende språkkurs i utlandet.

Språkstipend Lånekassen

Studieavgift

NTNU-studenter betaler ikke studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved NTNU for hele den tida de er ute.

Informasjon om lærestedet

All undervisning og praksis foregår på fransk.

Det er viktig å merke seg at noe av praksisen kan foregå på sykehuset i Nimes, som ligger 35 min med tog fra Montpellier.

Informasjon om Montpellier (Wikipedia)

Informasjon fra universitetet 

Informasjon fra internasjonal seksjon ved universitetet

Informasjon fra det medisinske fakultetet

Informasjon for internasjonale studenter ved fakultetet

Transport i Montpellier

Transport til Nîmes

Undervisningsinformasjon

Studentene roterer vanligvis innenfor pediatri, gynekologi/obstetrikk, urologi og/eller nefrologi, totalt 12 uker tilsammen.

Studentene må egentlig være 4 uker på hver avdeling, men MH prøver å få delt opp urologi og nefrologi i 2 uker hver.

I Frankrike fungerer studentene mer som assistenter på sykehuset enn hva vi er vant med i Norge. Studentene blir satt til å skrive journalnotater, undersøke nye pasienter og vil få mulighet til f.eks. å assistere ved keisersnitt og gynekologiske inngrep.

En anbefaling til fremtidige studenter er å lese seg opp på fagstoffet og kanskje øve litt på gyn-modellene på St. Olavs før avreise. På den måten er man best mulig forberedt til å undersøke egne pasienter når man begynner på sykehustjenesten i Frankrike.

Krav fra NTNU (fag)

Minimum gynekologi/obstetrikk og pediatri. Ideelt med nefrologi og/eller urologi i tillegg.

Søknadsprosess

Fakultetet nominerer 2 studenter innen fristen.  

Hva er viktig å huske på?

  • Anbefalelsesbrev fra studiedekan og karakterutskrift må vanligvis sendes inn med søknaden. 
  • CV og motivasjonsbrev på fransk
  • Vaksinasjonsskjema
  • European card of health insurance
  • Formulaires - skjema til de ulike avdelingene som må fylles ut

Se oversikt over vedlegg til søknaden (pdf)

Bolig

Studentbyer, studioleiligheter og privat

Hva skjer etter søknaden er sendt?

Dette skjer etter du har søkt via Søknadsweb

Forsikring

Les om ANSA forsikring 

Hva skjer ved krise?

Krise under utenlandsstudiene

Meld inn din adresse i utlandet og pårørendeinformasjon

1 Vedlegg
2775 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)