Utvekslingsavtale...

Utveksling for medisinstudenter - Universita degli studi di Roma

Land By Studieplassser vår Studieplasser høst Avtaletyper Lengde Type utveksling
Italia La Sapienza Roma - 2 Erasmus + 12 uker Kliniske rotasjoner/ traineeship

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder bare for medisinstudenter.

Antall plasser

2 plasser på høstsemesteret.

Tallet på studieplasser i avtalen gjelder for et semester. Vær obs på at tallet på plasser kan variere fra år til år avhengig av kapasiteten ved vertsinstitusjonen.

Når kan du reise?

Medisinstudenter kan reise på utveksling til Roma i sitt 7. og 8. semester (MD4043). Det er mulig å reise ut bare i både høstsemesteret.

Søknadsfrist 

Søknadsfrister for utenlandsstudier

Søknadsprosedyre 

Søknad om utveksling i utlandet

Språk

Ved Universitetet i Roma er undervisningsspråket i de kliniske rotasjoner som blir tilbydd studentene på italiensk. Alle morgenmøter på sykehuset holdes også på italiensk. Språkkrav B1, men man trenger ikke lengre å dokumentere dette.

For å teste nivået, finnes flere on-line Italienske språktester tilgjengelig her:

Lånekassen har et eget stipend en kan søke for å få dekt utgifter til forberedende språkkurs i utlandet.

Språkstipend Lånekassen

Studieavgift

NTNU-studenter betaler ikke studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved NTNU for hele den tida de er ute.

Informasjon om lærestedet

All undervisning og praksis foregår på italiensk.

Informasjon om Roma (Wikipedia)

Universitetet i Roma sin engelske nettside 

Informasjon til innkommende studenter ved La Sapienza

Undervisningsinformasjon

Studentene roterer vanligvis innenfor pediatri, gynekologi/obstetrikk, urologi og/eller nefrologi, totalt 12 uker tilsammen.

Må vanligvis være 4 uker på hver avdeling.

Kurskatalog fra det medsinske fakultetet

Krav fra NTNU (fag)

Minimum gynekologi/obstetrikk og pediatri. Ideelt med nefrologi og/eller urologi i tillegg.

Søknadsprosess

Fakultetet nominerer 2 studenter innen fristen. 

Online søknadsskjema La Sapienza

Hva er viktig å huske på?

Anbefalelsesbrev fra studiedekan og karakterutskrift må vanligvis sendes inn med søknaden. 

Vaksinasjonsskjema

Se sjekkliste ved ankomst (pdf) 

Bolig

Informasjon om bolig

Hva skjer etter søknaden er sendt?

Dette skjer etter du har søkt via Søknadsweb

Forsikring

Les om ANSA forsikring 

Hva skjer ved krise?

Krise under utenlandsstudiene

Meld inn din adresse i utlandet og pårørendeinformasjon

0 Vedlegg
2949 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)