Utvekslingsavtale...

Utveksling for medisinstudenter - Universidade de Lisboa

Land By Studieplassser vår Studieplasser høst Avtaletyper Lengde Type utveksling
Portugal Lisboa 2 2 Erasmus + 12 uker Kliniske rotasjoner

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder bare for medisinstudenter.

Antall plasser

2 plasser på høstsemesteret og 2 plasser på vårsemesteret

Tallet på studieplasser i avtalen gjelder for et semester. Vær obs på at tallet på plasser kan variere fra år til år avhengig av kapasiteten ved vertsinstitusjonen.

Når kan du reise?

Medisinstudenter kan reise på utveksling til Lisboa i sitt 7. og 8. semester (MD4043). Det er mulig å reise ut i både høst- og vårsemesteret.

Søknadsfrist 

Søknadsfrister for utenlandsstudier

Søknadsprosedyre 

Søknad om utveksling i utlandet

Språk

Ved Universitetet i Lisboa er undervisningsspråket i de kliniske rotasjoner som blir tilbydd studentene på portugisisk. Alle morgenmøter på sykehuset holdes også på portugisisk. Språkkrav B1.

Anbefalt språkkurs 

Lånekassen har et eget stipend en kan søke for å få dekt utgifter til forberedende språkkurs i utlandet.

Språkstipend Lånekassen

Studieavgift

NTNU-studenter betaler ikke studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved NTNU for hele den tida de er ute.

Informasjon om lærestedet

All undervisning og praksis foregår på portugisisk/engelsk.

Informasjon om Lisboa (Wikipedia)

Universidade de Lisboa - engelske nettsider 

Universidade de Lisboa - informasjon for internasjonale studenter

Nyttig informasjon for Erasmus +-studenter 

Undervisningsinformasjon

Studentene roterer vanligvis innenfor pediatri, gynekologi/obstetrikk, urologi og/eller nefrologi, totalt 12 uker tilsammen.

Må være 4 uker på hver avdeling.

Medisinske fakultet

Om søknadsprosessen ved Universidade de Lisboa

Søknadsskjema (pdf)

Krav fra NTNU (fag)

Minimum gynekologi/obstetrikk og pediatri. Ideelt med nefrologi og/eller urologi i tillegg.

Søknadsprosess

Fakultetet nominerer 2 studenter innen fristen  

Hva er viktig å huske på?

Anbefalelsesbrev fra studiedekan og karakterutskrift må vanligvis sendes inn med søknaden. 

Krav til søknaden.

Bolig

Her kan du finne bolig: 

Hva skjer etter søknaden er sendt?

Dette skjer etter du har søkt via Søknadsweb

Forsikring

Les om ANSA forsikring 

Hva skjer ved krise?

Krise under utenlandsstudiene

Meld inn din adresse i utlandet og pårørendeinformasjon

 

 

0 Vedlegg
3164 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)