Utvekslingsavtale...

Utveksling for medisinstudenter - Universidad San Francisco de Quito - USFQ

Land By Studieplassser vår Studieplasser høst Avtaletyper Lengde Type utveksling
Equador Quito 2 2 Bilateral Ett semester Kliniske rotasjoner

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder bare for medisinstudenter.

Antall plasser

2 plasser på høstsemesteret og 2 plasser på vårsemesteret.

Når kan du reise?

Medisinstudenter kan reise på utveksling til USFQ i sitt 7. og 8. semester (MD4043). Det er mulig å reise ut i både høst- og vårsemesteret.

Søknadsfrister for utenlandsstudier

Søknadsprosedyre 

Søknad om utveksling i utlandet

Språk

Undervisningsspråket er spansk.

Språkkurs: 

Lånekassen har et eget stipend en kan søke for å få dekt utgifter til forberedende språkkurs i utlandet.

Språkstipend Lånekassen

Studieavgift

NTNU-studenter betaler ikke studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved NTNU for hele den tida de er ute.

Visum

Internasjonal seksjon sender ut generell info om visumsøkning.

Informasjon om lærested

Informasjon om Quito (Wikipedia)

Universidad San Francisco de Quito sin nettside 

Informasjon for internasjonale studenter ved universitetet 

Informasjon for internasjonale studenter før avreise

Undervisningsinformasjon

Klinisk praksis på formiddagene og de fleste ettermiddager er det smågruppeundervisning, ingen forelesninger. Praksisperioden er på totalt 10-12 uker vanligvis fordelt på ulike sykehus; 4 uker gynekologi og obstetrikk, 4 uker pediatri og 2 uker urologi (evt også 2 uker nefrologi).

Følger den daglige driften på avdelingene og bør være litt frempå selv for å få gjøre ting. Vanligvis fra 08.00 - 13.00/14.00 hver dag.

Erfaringer fra universitetssykehusene - tidligere NTNU-studenter:

Gyn/Obst: Hospital Nueva Aurora er et offentlig sykehus. Her er det mange pasienter og mye som skjer. Studentene får vanligvis undersøke mange pasienter, ta opp anamnese, assistere på fødsler, gjøre enkle inngrep (sette inn p-stav, fjerne sting, sy osv.). Normalt er studentene på sykehuset fra kl. 07.00-13.00. Hver 4. dag gås det vakt og da må studentene være på sykehuset i 24 timer.

Pediatri: Hospital de Los Valles er et privat sykehus med veldig god standard, men få pasienter. Siden pasientene betaler er det primært overlegene som snakker med og undersøker pasientene, derfor kan det være noe utfordrende å få undersøke pasienter. Anbefales å være på operasjonsstuene og se på operasjoner hvis det er få pasienter.

Nefrologi: Hospital Eugenio Espejo er et offentlig sykehus med mye pasienter. Her får studentene være med på det meste, blant annet nyretransplantasjon. Det er mest observasjon, og studentene får ikke gjøre så mye selv med unntak av å ta blodgass. Her er det veldig flinke leger som er interessert i å lære bort hvis man spør.

Alt i alt er man i høyeste grad ansvarlig for egen læring, men hvis man spør får man være med på mye.

Krav fra NTNU (fag)

Minimum gynekologi/obstetrikk og pediatri. Ideelt med nefrologi og urologi i tillegg.

Søknadsprosess

Fakultetet nominerer 2 studenter innen fristen  

USFQ vil ha Skype intervju med studentene, vanligvis i midten av april.

Søknadsskjema 

I tillegg må dette være med:

  • Copy of your medical insurance
  • Copy of your official transcript
  • 1 academic letter of recommendation
  • Color copy of the photo page of your passport
  • Essay (1 page) detailing your reasons for choosing your selected program

Hva er viktig å huske på?

Dersom man reiser på våren kan det være greit å være oppmerksom på at det er sommerferie i Ecuador i januar og i begynnelsen av februar. Fakultetsadministrasjonen holder stengt fra midten av desember til begynnelsen av februar. Det kan derfor være lurt å få vite oppmøtested, tidspunkt, kontaktperson og andre praktiske detaljer i starten av desember.

Bolig

St. Gallen 

Hva skjer etter søknaden er sendt?

Dette skjer etter du har søkt via Søknadsweb

Forsikring

Les om ANSA forsikring 

Hva skjer ved krise?

Krise under utenlandsstudiene

Meld inn din adresse i utlandet og pårørendeinformasjon

0 Vedlegg
3195 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)