Utvekslingsavtale...

Utveksling for medisinstudenter - TU Munchen

Land By Studieplasser vår Studieplasser høst Avtaletyper Lengde Type utveksling
Tyskland München 2 2 Erasmus placement Ett semester Kliniske rotasjoner

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder bare for medisinstudenter.

Antall plasser

Medisinstudiet ved NTNU har to plasser på høstsemesteret og to på vårsemesteret. 

Når kan du reise?

Medisinstudenter kan reise på utveksling til Berlin i sitt 7. og 8. semester (MD4043). Det er kun mulig å reise ut i vårsemesteret.

Søknadsfrist 

Søknadsfrister for utenlandsstudier

Søknadsprosedyre 

Søknad om utveksling i utlandet

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er tysk.

Dersom du ikke har nok tyskkunnskaper, finnes det flere måter å forberede seg språklig på før utvekslingsoppholdet.

Lånekassen har et eget stipend en kan søke for å få dekt utgifter til forberedende språkkurs i utlandet.

Språkstipend Lånekassen

Studieavgift

Erasmus-studenter betaler ikke studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved NTNU for hele den tida de er ute.

Informasjon om lærestedet 

Undervisningsinformasjon

Studentene roterer vanligvis innenfor pediatri, gynekologi/obstetrikk og/eller nefrologi/urologi, totalt 12 uker til sammen.

Krav fra NTNU (fag)

Minimum gynekologi/obstetrikk og pediatri. Ideelt med nefrologi og urologi i tillegg.

Søknadsprosess

Fakultetet nominerer to studenter innen fristen. 

Fakultetet foreslår rotasjonsplan for Munchen og følger deretter prosessen beskrevet på følgende nettsider: 

Bolig

Informasjon om bolig finner du her: 

Hva skjer etter søknaden er sendt?

Dette skjer etter du har søkt via Søknadsweb

Forsikring

Les om ANSA forsikring 

Hva skjer ved krise?

Krise under utenlandsstudiene

Meld inn din adresse i utlandet og pårørendeinformasjon

0 Vedlegg
3330 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)