Utvekslingsavtale...

Utveksling for medisinstudenter - Nagoya University

Land By Studieplassser vår Studieplasser høst Avtaletyper Lengde Type utveksling
Japan Nagoya 2 2 Bilateral Et semester Kliniske rotasjoner

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder bare for medisinstudenter.

Antall plasser

2 plasser på høstsemesteret og 2 plasser på vårsemesteret. 

Når kan du reise?

Medisinstudenter kan reise på utveksling til Nagoya i sitt 7. og 8. semester (MD4043). Det er mulig å reise ut i både høst- og vårsemesteret.

Søknadsfrist 

Søknadsfrister for utenlandsstudier

Søknadsprosedyre 

Søknad om utveksling i utlandet

Språk

Undervisningsspråket er japansk og/eller engelsk. Vanligvis må utvekslingsstudenter dokumentere engelskkunnskaper i form av TOEFL eller IELTS språktest. Score må være over 100. Skandinaviske og nordiske utvekslingsstudenter slipper dette.

Lånekassen har et eget stipend en kan søke for å få dekt utgifter til forberedende språkkurs i utlandet.

Språkstipend Lånekassen

Studieavgift

NTNU-studenter betaler ikke studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved NTNU for hele den tida de er ute. 

Visum

Norske borgere som skal besøke Japan på korte besøk får utstedt 90-dagers visum ved innreise på flyplassen eller grenseoverganger. Det er ingen krav til gyldighetstid på passet, bortsett fra at det må være gyldig for den planlagte oppholdsperioden.

Informasjon om lærested

Om Nagoya (Wikipedia)

City of Nagoya

Universitetet sin nettside 

Fakultetets hjemmeside

Kliniske rotasjoner for internasjonale studenter

Nagoya Travel Guide

Undervisningsinformasjon

Klinisk praksis, ingen forelesninger. 

  • Obstetrikk/gynekologi: 4 uker
  • Pediatri: 4 uker
  • Urologi: 2 uker
  • Nefrologi: 2 uker

Krav fra NTNU (fag)

Minimum gynekologi/obstetrikk og pediatri. Ideelt med nefrologi og urologi i tillegg.

Søknadsprosess

Fakultetet nominerer 2 studenter innen fristen. 

Søknadsfrist

Frist 4 mnd før oppstart av kliniske rotasjoner.

Lenke til søknadsskjema finnes her:

Application for Visiting Student Clerkship (pdf)

Hva er viktig å huske på?

Anbefalelsesbrev fra studiedekan og karakterutskrift må vanligvis sendes inn med søknaden. Motivasjonsbrev, vaksinasjonskort samt 4 passbilder.

Bolig

Studentboliger i Nagoya

 

Hva skjer etter søknaden er sendt?

Dette skjer etter du har søkt via Søknadsweb

Forsikring

Les om ANSA forsikring 

Hva skjer ved krise?

Krise under utenlandsstudiene

Meld inn din adresse i utlandet og pårørendeinformasjon

 

2 Vedlegg
1497 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)