Utvekslingsavtale...

Utveksling for medisinstudenter - Kathmandu University og Dhulikhel Hospital

Land By Studieplassser vår Studieplasser høst Avtaletyper Lengde Type utveksling
Nepal   4 4   12 uker Kliniske rotasjoner

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder bare for medisinstudenter.

Antall plasser

2 plasser på høstsemesteret og 2 plasser på vårsemesteret

Tallet på studieplasser i avtalen gjelder for et semester. Vær obs på at tallet på plasser kan variere fra år til år avhengig av kapasiteten ved vertsinstitusjonen.

Når kan du reise

Medisinstudenter kan reise på utveksling til Ljubljana i sitt 7. og 8. semester (MD4043). Det er mulig å reise ut i både høst- og vårsemesteret.

Søknadsfrist 

Søknadsfrister for utenlandsstudier

Søknadsprosedyre 

Søknad om utveksling i utlandet

Språk

Ved Kathmandu University, Dhulikhel Hospital er undervisningsspråket i de kliniske rotasjoner som blir tilbydd studentene på engelsk. Alle morgenmøter på sykehuset holdes også på engelsk.

Studieavgift

NTNU-studenter betaler ikke studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved NTNU for hele den tida de er ute.

Visum

Internasjonal seksjon sender ut generell info om visumsøkning.

Det søkes vanligvis om studentvisum for 3 måneder. Regler for turistvisum. 

Informasjon om lærestedet

All undervisning og praksis foregår på Dhulikhel Hospital.

Retningslinjer for internasjonale studenter finner du her

Undervisningsinformasjon

Studentene roterer vanligvis innenfor pediatri, gynekologi/obstetrikk, urologi og nefrologi, totalt 11-12 uker tilsammen.

Pediatri har vanligvis fast timeplan med morgenmøte, forelesninger, praktiske øvelser for turnuslegene og faste visitt-tider. Studenter kan vanligvis være med på alt de vil, inkludert praktiske øvelser som ledes av eldre professorer. Det gis gode muligheter til å undersøke både nyfødte og barn i forskjellige aldre, studenter får være med på intensivavdeling for både neonatale og eldre barn.

På gynekologi og obstetrikk er det mulighet til å observere mye, men om en får prøve selv avhenger av legen. De unge legene er ofte flinke til å forklare (har tid).

Urologi-avdelingen består av poliklinikk (OPD), en småkirurgi-del og et par operasjonsrom. Studentene er vanligvis aldri sterile på operasjon, men får være med å se på det de vil. OPD avhenger igjen av hvilken lege du er med, spesielt om de har tid til å oversette eller ei.

Nefrologi-avdelingen består av et rom med dialysemaskiner og et par dyktige sykepleiere. Studentene får vanligvis være med på forberedelser og gjennomføring av dialyse. Ellers er nyre-pasienter spredt litt rundt omkring på sykehuset (spesielt på indremedisin).

Krav fra NTNU (fag)

Minimum gynekologi/obstetrikk og pediatri. Ideelt med nefrologi og urologi i tillegg

Søknadsprosess

Fakultetet nominerer 2 studenter innen fristen. 

Nettbasert søknad

Hva er viktig å huske på?

Anbefalelsesbrev fra studiedekan og karakterutskrift må vanligvis sendes inn med søknaden. 

Bolig

De fleste bor på guesthouse i privat regi (Sharmilas guesthouse) eller guesthouse i regi av sykehuset. 

Praktisk informasjon og boligalternativ finner du her

Hva skjer etter søknaden er sendt?

Dette skjer etter du har søkt via Søknadsweb

Forsikring

Les om ANSA forsikring 

Hva skjer ved krise?

Krise under utenlandsstudiene

Meld inn din adresse i utlandet og pårørendeinformasjon

0 Vedlegg
3632 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)