Utvekslingsavtale...

Utveksling for medisinstudenter - Karolinska Institutet

Land By Studieplassser vår Studieplasser høst Avtaletyper Lengde Type utveksling
Sverige Stockholm  2 2 Erasmus placement Ett semester Emne/ Kliniske rotasjoner

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder bare for medisinstudenter.

Antall plasser

Vanligvis 2 plasser på høstsemesteret og 2 plasser på vårsemesteret

Tallet på studieplasser i avtalen gjelder for et semester. Vær obs på at tallet på plasser kan variere fra år til år avhengig av kapasiteten ved vertsinstitusjonen.

Når kan du reise?

Medisinstudenter kan reise på utveksling til Karolinska Institutet i sitt 7. og 8. semester (MD4043). Det er mulig å reise ut både i høst- og vårsemesteret.

Søknadsfrist 

Søknadsfrister for utenlandsstudier

Søknadsprosedyre 

Søknad om utveksling i utlandet

Språk

Undervisningsspråket ved lærestedet er svensk.

Normalt vil det være uproblematisk å bruke norsk som skriftlig arbeidsspråk når en er på utveksling i Skandinavia. Vær likevel oppmerksom på, at det ved noen læresteder kan være nødvendig å søke om spesiell godkjenning for å levere eksamen på norsk.

Studieavgift

Erasmus-studenter betaler ikke studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved NTNU for hele den tida de er ute.

Informasjon om lærested 

Karolinska Institutet er et statlig medisinsk universitet som ble grunnlagt i 1810 på initiativ fra kong Karl XIII, blant annet for å utdanne flere feltskjærere til den svenske hæren. Universitetet er organisert i 22 relativt selvstendige institusjoner som samlet står for hele 30 prosent av alle medisinske utdanninger og 40 prosent av den medisinske forskingen i Sverige. Mange av disse institusjonene er samlokalisert med helseforetak. Den største campusen ligger nær Karolinska universitetssykehuset i Solna, nord i Stockholm.

Nettsiden til medisinutdanningen ved Karolinska Institutet

Om Stockholm (Wikipedia)

Undervisningsinformasjon

Klinisk rotasjon innebærer at man får satt opp en timeplan der man får følge en lege eller et annet helsepersonell (eksempelvis jordmor) én-til-én, ved ulike avdelinger til ulike tider.

Det er lite forelesninger for studentene som gjør klinisk rotasjon, men det er satt opp det som kalles seminarier, der man på forhånd får tilsendt (eventuelt etter at man ber om å få det tilsendt) kasus-oppgaver som man kan arbeide med, som man løser i en tre-timers gruppe-økt med veileder (ofte en spesialist).

Studentene opplever for det meste seminariene som mer matnyttige enn tradisjonelle forelesninger, men ofte lurt å delta på utvalgte forelesninger og «klinisk trening» med de svenske studentene når det er tid i timeplanen. Forelesningene finner sted over tre dager som introduksjon til fagene, samt hver fredag, mens klinisk trening ofte er på tirsdager og onsdager. Ønsker man å få en oversikt over dette, for å vurdere hva man har mulighet til å være med på, er det lurt å være tidlig ute med å be om å få tilsendt «teorischema».

Søknadsfrist 

Høstsemesteret: 1. mai

Vårsemesteret: 15. oktober

Søknadsprosedyre 

Søker online i fellesskap med internasjonal koordinator. 

Søknadsskjema.

Krav fra NTNU (fag)

Minimum gynekologi/obstetrikk og pediatri. Ideelt med nefrologi og urologi i tillegg.

Hva er viktig å huske på?

Anbefalelsesbrev fra studiedekan og karakterutskrift må vanligvis sendes inn med søknaden. Kopi av første side i passet er også påkrevd. 

Bolig

Karolinska Institutet sitt boligkontor hjelper internasjonale studenter med å finne bosted så langt kapasiteten rekker. Tildeling skjer vanligvis i forkant av oppholdet. Det er også mulig å finne bosted på det private markedet hvis man er tidlig ute.

Jägargatan på Södermalm er populære studentboliger med eget rom med vask, og delt kjøkken, dusjrom, gang, fellesareal og vaskerom. Det er ca 14 studenter i hver gang, hvorav 6 deler kjøkken, det er 4 dusjer, et vaskerom og 3 toaletter (varierer litt mellom etasjene). Det er det billigste alternativet man kan velge og det blir vasket av eget personell hver ukedag.

Jägargatan har vakre turområder rett i nærheten, utegym et steinkast unna (som er relativt bra utstyrt), nærhet til det man trenger av transport og butikker. Dessuten har man «Skyway» (innendørs gang-forbindelse) til Södersjukhuset, hvis man utplasseres der.

Hva skjer etter søknaden er sendt?

Dette skjer etter du har søkt via Søknadsweb

Forsikring

Les om ANSA forsikring 

Hva skjer ved krise?

Krise under utenlandsstudiene

Meld inn din adresse i utlandet og pårørendeinformasjon

0 Vedlegg
3309 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)