Utvekslingsavtale...

Utveksling for medisinstudenter - Innsbruck Medical University

Land By Studieplassser vår Studieplasser høst Avtaletyper Lengde Type utveksling
Østerrike Innsbruck 2 2 Erasmus placement 12 uker Kliniske rotasjoner

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder bare for medisinstudenter.

Antall plasser

2 plasser på høstsemesteret og 2 plasser på vårsemesteret. 

Tallet på studieplasser i avtalen gjelder for et semester. Vær obs på at tallet på plasser kan variere fra år til år avhengig av kapasiteten ved vertsinstitusjonen.

Når kan du reise?

Medisinstudenter kan reise på utveksling til Innsbruck Medical University i sitt 7. og 8. semester (MD4043). Det er mulig å reise ut i både høst- og vårsemesteret.

Søknadsfrist 

Søknadsfrister for utenlandsstudier

Søknadsprosedyre 

Søknad om utveksling i utlandet

Språk

Ved Medisinsk Universitet i Innsbruck er undervisningsspråket i de kliniske rotasjoner som blir tilbydd studentene på tysk. Alle morgenmøter på sykehuset holdes også på tysk.

Alle studenter må ta et 4-ukers intensivkurs i tysk før oppstart.

Lånekassen har et eget stipend en kan søke for å få dekt utgifter til forberedende språkkurs i utlandet.

Språkstipend Lånekassen

Studieavgift

NTNU-studenter betaler ikke studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved NTNU for hele den tida de er ute.

Informasjon om lærestedet

Informasjon om Innsbruck (Wikipedia)

Medizinische Universität Innsbruck

Undervisningsinformasjon

Studentene roterer vanligvis innenfor pediatri, gynekologi/obstetrikk, urologi og nefrologi, totalt 11-12 uker tilsammen.

I Innsbruck har de tre typer av Klinisk praksis:

  1. Praktikum: Det er noen få timer med liten gruppe undervisning på dagen. Ligner på ukentlig service. Er avhengig av hvilken lege du får, lærerikt, men ikke så mye undervekst i svakhet.
  2. Famulatur / Internship: Her følger du legene i deres daglige arbeid. Egentlig fra. 8-16 dager hver dag, men det var mulig å gå hjem tidligere eller ta en fridag.
  3. KPJ: Praktisk 6. år for de østerrikske studentene. Som Famulatur, men du forventes å ta litt mer ansvar.

Krav fra NTNU (fag)

Minimum gynekologi/obstetrikk og pediatri. Ideelt med nefrologi og urologi i tillegg

Søknadsprosess

Fakultetet nominerer 2 studenter innen fristen. 

Dette skal legges ved søknaden til MUI:  

Søknad til Medizinische Universität Innsbruck, Eramus Sertifikat, CV, Learning Agreement, bevis på tyskkunnskap og kopi av pass/identifikasjonspapir.

Hva er viktig å huske på?

Dokumenter som må etterspørres og sendes inn: Recommendation Letter og Transcript fra studiedekan må ordnes

Bolig

Her finner du bolig

Det finnes også grupper på Facebook der en kan finne leilighet, bl.a. Wohnungsbörse Innsbruck.

Hva skjer etter søknaden er sendt?

Dette skjer etter du har søkt via Søknadsweb

Forsikring

Les om ANSA forsikring 

Hva skjer ved krise?

Krise under utenlandsstudiene

Meld inn din adresse i utlandet og pårørendeinformasjon

0 Vedlegg
3416 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)