Student ved IDI

Utveksling - IDI

Informasjon om utveksling

Denne siden erstatter en annen side som fortsatt ligger på NTNU Confluence Wiki, som har engelsk tekst og som beskriver prosessen på en litt annen måte... Du finner den gamle originale siden her

https://www.ntnu.no/wiki/display/utland/Information+about+Student+Exchange

På resten av denne nye siden under her finner du tilleggsinformasjon som du, som student ved IDI Trondheim, trenger når du skal på utveksling. Denne tilleggsinformasjonen er kontakpersoner, hvordan dine søknader skal se ut, hvordan du skal gå frem når du søker, hvilke krav de forskjellige studieprogrammene stiller og lenker til andre sider med informasjon til deg. 

Trenger du en generell innføring til hvordan du skal gå frem hvis du vil studere i utlandet kan du lese Innsida sin steg-for-steg artikkel "Utenlandsstudier".

Obs. Denne siden er et hjelpemiddel for IDI-studenter, og den har ingen offesiell status når det kommer til NTNUs avtaler.

Innhold på siden

Kontaktpersoner

Studieveiledere

Faglige veiledere

Generelle krav

Krav for datateknologi - master (5-årig)

Krav for informatikk - master (2-årig)

Krav for dataingeniør, digital forretningsutvikling, digital Cybersikkerhet og Infrastuktur, Informasjonsbehandling og digital samhandling

Søknader

Forhåndsgodkjenning

Endelig godkjenning av utvekslingstiden

Søknadsfrister

Nyttige lenker

 

Kontaktpersoner

Alle emne relaterte spørsmål om forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning må sendes til utveksling@idi.ntnu.no hvis du går på informatikk eller datateknologi. Går du på et av de andre studieprogrammene sender du e-post direkte til din faglige veileder.

Spørsmål som ikke er emne relatert sendes til studieveilederne.

 

Studieveiledere 

 

 Portrett av Kristin Susanne Karlsen. Foto.   Portrett av Unni kringtrø Eide. Foto.           Bilde av Susan Bulduk

Kristin S. KarlsenUnni Kringtrø EideIngrid Island, Julie Takacs, Suzan Bulduk

 

 

 

Faglige veiledere:

Datateknologi, algoritmer og datamaskiner

  Portrett av Anne C. Elster. Foto.                                                                                 

For datateknologi algoritmer og datamaskiner: Anne C. Elster, rom 410 IT-bygget. For Anne må du sende e-post og avtale veiledning.

 

Datateknologi og informatikk, kunstig intelligens, databaser og søk; bachelor i informatikk

 

Portrett av Agnar Aamodt. Foto.

Datateknologi og informatikk, kunstig intelligens, databaser og søk; bachelor i informatikk: Agnar Aamodt, rom 322 IT-bygget. Agnar Aamod er tilgjengelig for veiledning på mandager kl. 14:00 til 16:00.

 

 

Datateknologi og informatikk, programvaresystemer

 

Bilde av George Adrian Stoica

Datateknologi og informatikk, programvaresystemer: George Adrian Stoica, rom 110 IT-bygget. For veiledning med Adrian, send en e-post for å avtale tildspunkt.

 

 

Bachelor i ingeniørfag

 

Bachelor i ingeniørfag, data, Trondheim: Grethe Sandstrak

 

 

Bachelor i Digital Forretningsutvikling

 

Bachelor i Digital Forretningsutvikling: Jostein Engesmo

 

 

Bachelor i Digital Cybersikkerhet og infrastruktur

 

Bachelor i Digital Cybersikkerhet og infrastruktur, Trondheim: Geir Ove Rosvold

 

 

Bachelor i informasjonsbehandling

 

Bachelor i informasjonsbehandling: Leif Erik Opland

 

 

Master i digital samhandling

 

Master i digital samhandling: Knut Arne Strand

 

 

 

Generelle krav

Studenter som ønsker å studere i utlandet må møte følgende krav:

Krav for datateknologi - master (5-årig) 

3. årskurs:

 • finn emner som tilsvarer dine obligatoriske (O) emner
 • fyll opp med andre emner til du har minst 30 studiepoeng per semester

4. årskurs:

 • finn 2 emner som tilsvarer de 2 obligatoriske (O) emnene i hovedprofilen din
 • EiT og KPro vil bli godkjent så lenge du har minst 20 studiepoeng med gruppeprosjekt og gruppearbeid fordelt på alle emnene dine. Ut av disse må 50% være gruppeprosjekt og 2/3 må være dataorientert.
 • Emner utenfor hovedprofilen
  • K-emnet burde bli erstattet med noe som ligner emnene på K-emne listen
  • Istendenfor "Ingeniøremne annet studieprogram" kan du ta et hvilket som helst annet ingeniør emne bortsett fra IT.
 • Fyll på med andre dataingeniøremner til du har minst 30 studiepoeng per semester.
 • Eksempel på ferdig utfylt tilleggsskjema for 4. årskurs (etter at emnene er lagt inn i Wiki)

 

Krav for informatikk - master (2-årig)

 

2. semester

 • finn 2 emner som tilsvarer de 2 obligatoriske (O) emnene til hovedprofilen din
 • fyll på med andre dataingeniøremner som inneholder gruppearbeid for å dekke IT3010 og Eksperter i Team (EiT)

OBS! IT3010 er et metodeemne hvor du skal lære hvordan du forsker innen informatikk. Emnet du skal erstatte IT3010 med bør inneholde noe forskningsrelatert. Det vil ikke være nok med at emnet innholder kun gruppearbeid. 

Husk at studiepoenggrensen for emnenivå ved informatikk også gjelder for deg som skal på utveksling. De faglige veilederne vil hjelpe deg med å passe på at dette kravet blir møtt. Vet du ikke hva studiepoengrensen er, kan du lese om det under Tilleggsinformasjon på studiets oppbygging på programsidene til MSIT.

 

 

Krav for dataingeniør, digital forretningsutvikling, digital Cybersikkerhet og Infrastuktur, Informasjonsbehandling og digital samhandling

 

Du må finne emner som tilsvarer de obligatorinsk emnene du har det semesteret du skal ut på utveksling.

Valgbare emner er mer fleksible.

OBS! Ingen emner kan overlappe med emner du har tatt tidligere eller skal ta når du kommer tilbake.

 

 

 

 

Søknader

Vær oppmerksom på at standardskjemaene til NTNU ikke spør etter all informasjon vi trenger ved IDI for en enkel søknadsprosess. Vennligst sørg for at:

 1. Du skriver studieretningen/hovedprofilen din på samme linje som, og bak, ditt studieprogram.
 2. Du lager en tydelig oversikt over dine NTNU-emner og de tilsvarende emnene du planlegger å ta. 1 NTNU emne kan tilsvare flere (deler av) emner hos universitet du vil til, så det er viktig at du viser oss hvilke emner erstatter hvilke. Du gjør dette i både forhåndsgodkjenningsskjemaet, og i skjemaet for endelig godkjenning.

Forhåndsgodkjenning

Søk om forhåndsgodkjenning av emner før du drar på utveksling. En forhåndsgodkjenning gir deg garanti for at emnene du tar ved utvekslingsuniversitetet blir godkjent som en del av graden din. Du finner lister over allerede godkjente emner ved utenlandske universitetconfluence wiki. De ligger i menyen til venstre, under "Computer Science (MTDT, IT, BIDATA)".

Før du sender skjemaet ditt til utveksling@idi.ntnu.no, må du sørge for at de emnene du vil ta er i tabellene på wikisiden. Er de ikke allerede der, må du skrive de i kommentarseksjonen under det universitetet du skal til. Kommentaren din skal ha samme format som tabellen over tidligere godkjente emner.

Slik går du frem når du søker om forhåndsgodkjenning:

 1. Bestem deg for et universitet og sjekk om det har IT-emner
 2. Gå på confluence wiki og logg inn med ditt studentbrukernavn og passord
 3. Gå i margen. Trykk på rett verdensdel, så land og så universitet. Nå vil du finne en tabell og kommentarer med tidligere godkjente emner. Velg de du vil ta.
  • Mangler emnet du vil ha i tabellen eller tidligere kommentarer?
   • Opprett en tabell som er lik den originale og fyll inn de emnene du vil ha. Husk å lenke emnene opp til fagbeskrivelsen til universitet de er på.
   • Fyll in i tabellen hvilke NTNU emner disse emnene skal overlappe med og antall studiepoeng de er verdt.
 4. Last ned skjema for forhåndsgodkjenning. Det gjør du på denne måten:
  1. Gå til skjemaet for forhåndsgodkjenning som du finner i knappen under, og fyll inn. Her skal den samme informasjonen som er om emnene som er på confluence wiki bli lagt inn.
  2. Trykk så "send inn skjema". Nå skal du kunne laste det ned.
 5. Send skjemaet til utveksling@idi.ntnu.no (datateknologi og informatikk, MTDT og IT) eller ta med skjemaet til din faglige veileder.
  • Blir emnene ikke godkjent må du finne nye emner og prøve på nytt. Det er større sjanse for at emnene du ønsker å ta blir forhåndsgodkjent hvis de er blitt godkjent tidligere.
 6. Etter at du har fått tilbake den underskrevne forhåndsgodkjenningen skal du laste opp skjemaet på søknadsweb 

 

For å få et overblikk over hvilke emner du må erstatte, se studieplanene:

Send skjemaet ditt for forhåndsgodkjenning til Julie Takacs (datateknologi) eller Suzan Bulduk (informatikk). Går du på et av de andre programmene skal skjemaet for forhådsgodkjenning sendes til din faglige veileder. Hvem din faglige veilder er kan du finne under seksjonen på denne siden som heter "Faglige veiledere"

For mer informasjon om forhåndsgodkjenning se Innsida artikkelen "Forhåndsgodkjenning av fagplan ved utenlandsopphold" og Innsida artikkelen "Godkjenning av utenlandsopphold ved IE-fakultetet".

Eksempel på utfylt forhåndsgodkjenningsskjema (pdf)

 

Liste over tidligere godkjente emner

 

Skjema for søknad om forhåndsgodkjenning

 

Endelig godkjenning etter utvekslingstiden

Søk om endelig godkjenning av emner når du kommer tilbake fra utveksling. Du kan søke om endelig godkjenning når du har mottatt alle dine karakterutskrifter fra utvekslingsuniversitetet ditt. Nå skal du gjøre én av to ting.

 1. Går du på studieprogrammene til informatikk eller datateknologi?
  1. Det første du gjør er å sende karakterutskriftene, ditt skjema for forhåndsgodkjenning og ditt skjema for endelig godkjenning til de faglige veilederne på utveksling@idi.ntnu.no.
   • Før de faglige veilederne kan godkjenne emnene, må de sjekke universitetet ditt på wikien, håndtere ev. endringer gjort i emner fra forhåndsgodkjenningen, og passe på at du møter kravene for utvekslingstiden din satt av studieplanene (se lenker under forhåndsgodkjenning). Emnene du har tatt under utvekslingen din skal når du søker om endelig godkjenning allerede være på wikisiden, enten i tabellen over tidligere godkjente emner eller i kommentarseksjonen under universitet du har vært på.
  2. Hvis emnene blir godkjent sendes det underskrevne skjemaet for endelig godkjenning tilbake til deg sammen med de andre. Neste skritt blir da å sende skjemaet for forhåndsgodkjenning, karakterutskriftene og det underskrevne skjemaet for endelig godkjenning til fakultetet på postmottak@ie.ntnu.no. Her blir informasjonen lagt inn i NTNUs systemer. Dette kan ta litt tid, og du vil få en e-post når de er ferdige.
 2. Går du på et av de andre studieprogrammene (dataingeniør, digital forretningsutvikling, digital infrastruktur og cybersikkerhet, drift av data systemer, informasjonsbehandling, digital samhandling)?
  1. Hvis emnene du har tatt er de samme som på forhåndsgodkjenningsskjemaet, leverer du skjemaet for endelig godkjenning til  Ingrid Island.
  2. Hvis du har endret noen emnder underveis må skjemaet for endelig godkjenning signeres av din faglige veileder før du kan sendet det til Ingrid Island.

 

For mer informasjon om endelig godkjenning se Innsida artikkelen "Endelig godkjenning av utenlandsk utdanning".

Eksempel på utfylt skjema for endelig godkjenning (pdf)

 

Skjema for søknad om endelig godkjenning

 

Søknadsfrister

For en oversikt over søknadsfrister se Innsida sin artikkel "Søknadsfrister for utenlandsstuder".

 

Nyttige lenker

0 Vedlegg
2795 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)