Utvalg og råd ved IE

Utvalg for forskning og forskerutdanning IE

(Videresendt fra Utvalg for forskning og forskerutdanning IME)

Periode: 01.08.2017 - 31.07.2021
Sekretær: Harald Lenschow

Digitalt møterom: IE-Forskningsutvalg

(Historisk eRom: IME-FU)

DOQ - Kvalitetssystem for utdanning

Sammensetning
  Medlemmer Varamedlemmer
Leder

Prodekan for forskning,
professor Ingelin Steinsland

Professor Thomas Tybell
IAL Førsteamanuensis John Birger Stav  
IDI Professor Gunnar Tufte Professor Alf Inge Wang
IEL Professor Magnus Korpås Professor Kaveh Niayesh
IES Professor Thomas Tybell Professor Snorre Aunet
IIK Professor Stephen Wolthusen Professor Colin Boyd
IIR Studieprogramleder
Siebe Bruno Van Albada

Førsteamanuensis Robin Trulssen Bye,
Førsteamanuensis Eike Matthias Garbe

IMF Professor Kristian Gjøsteen Professor Sverre O. Smalø
ITK Professor Anton Shiriaev Professor Jan Tommy Gravdahl
Ph.d.-kand.

Dr.gradskand. Erik Wilthil, ITK
Dr.gradskand. Silje Skeide Fuglerud, IES

 

Mandat

Utvalg for forskning og forskerutdanning har som oppgave å bidra til å fremme grunnleggende og anvendt forskning ved IE-fakultetet og å utvikle forskningen i kvalitet, og bidra til volum og effektiv gjennomføring. Utvalget skal være en aktiv rådgiver for Dekan i forskningsspørsmål og kan ta egne initiativ for å ivareta sin oppgave.

Det tilligger utvalget å:

 • Forestå informasjonsutveksling og bidra til at det etableres en felles ”best practice” innen
  • Forskerutdanning
  • Forskningsforberedende virksomhet, for eksempel ekstern kontaktvirksomhet, søknadsprosesser og senterdannelser
  • Prosjektgjennomføring
 • Følge opp publiseringsvirksomheten ved fakultetet
 • Ta opp relevante forskningsetiske problemstillinger
 • Arbeide for synlighet og betydning av IEs forskning

Utvalget skal drøfte og avgi innstilling til besluttende organ ved IE-fakultetet i saker som angår:

 • Forskningstermin for vitenskapelig tilsatte
  (Avklares mhp. NTNUs felles retningslinjer for forskningstermin)
 • Alle saker vedrørende forskerutdanningen, herunder
  • Studieplaner og oppstart
  • Kvalitetsoppfølging, herunder evaluering
 • Forvaltningen av graden dr.philos
 • Oppnevning av bedømmelseskomiteer.

Utvalget delegeres besluttende myndighet i disse spørsmål relatert til den organiserte doktorgradsutdanningen:

 • Opptak til ph.d.-utdanningen.
 • Godkjenning av endringer i fagsammensetning og veiledning.

Møteplan og møtereferater

Saker som skal behandles av FU skal være tilgjengelig senest en uke før møtedato.

Møter 2017

Alle møter mandag kl 10:15-12:00

Møterreferat 2016

 

23.01.2017 | Referat 18.01.2016 | Referat
20.02.2017 | Referat 15.02.2016 | Referat
20.03.2017 | Referat 14.03.2016 | Referat
24.04.2017 | Referat 18.04.2016 | Referat
22.05.2017 | Referat 23.05.2016 | Referat
19.06.2017 | Referat 20.06.2016 | Referat
21.08.2017 | kun i sharepoint 22.08.2016 | Referat
25.09.2017 | kun i sharepoint 19.09.2016 | Referat
23.10.2017 | kun i sharepoint 17.10.2016 | Referat
20.11.2017 | kun i sharepoint 21.11.2016 | Referat
18.12.2017 | kun i sharepoint 19.12.2016 | Referat

Referater blir godkjent i påfølgende møter og deretter publisert. Utvalgsmedlemmer og instituttet har tilgang til foreløpige referat i utvalgets eRom.
Møtereferater for perioden 2009-2015. Kontakt fakultetsadministrasjonen for referater for tidligere perioder, 2002-2008.

IE framtidens forskerutdanning

Periodisk internasjonal evaluering av ph.d.-programmer

Forhåndsvisning av årlig rapportering

Utvalg for forskning og forskerutdanning vurderer årlig aggregert rapport fra framdriftsrapporteringen.

 • PhD progress report 2016 (NO | EN)
 • PhD Supervisor report 2016 (NO | EN)
103 Vedlegg
7752 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)