Utvalg og råd ved IE

Utvalg for forskning og forskerutdanning IE

Periode: 01.08.2017 - 31.07.2021
Sekretær: Harald Lenschow

Digitalt møterom: IE-Forskningsutvalg

Digitalt TeamSite: IE-FU-Case-by-Case

Sammensetning | Utvalg for forskning og forskerutdanning

  Medlemmer Varamedlemmer Adm. program
Leder

Prodekan for forskning,
professor Ingelin Steinsland

Professor Gunnar Tufte

 
IDI Professor Gunnar Tufte Professor Helge Langseth Randi Holvik
IEL Professor Olav B. Fosso Professor Kaveh Niayesh Åshild Undlien Meistad
IES

Professor Thomas Tybell

Professor Snorre Aunet Nina Lundberg
IIK Professor Stephen Wolthusen

Førsteamanuensis David Palma
(Professor Colin Boyd)

Stein Runar Olsen
IIR

Førsteamanuensis Ibrahim A. Hameed

Førsteamanuensis Eike M. Garbe

 
IMF Professor Kristian Gjøsteen Professor Sverre O. Smalø Marte Pernille Hatlo Andresen
ITK

Professor Anton Shiriaev

Professor Jan Tommy Gravdahl Lill Hege Pedersen
Ph.d.-kand.

Dr.gradskand. Erik Wilthil, ITK
Dr.gradskand. Silje Skeide Fuglerud, IES

   

Mandat

Utvalg for forskning og forskerutdanning har som oppgave å bidra til å fremme grunnleggende og anvendt forskning ved IE-fakultetet og å utvikle forskningen i kvalitet, og bidra til volum og effektiv gjennomføring. Utvalget skal være en aktiv rådgiver for Dekan i forskningsspørsmål og kan ta egne initiativ for å ivareta sin oppgave.

Det tilligger utvalget å:

 • Forestå informasjonsutveksling og bidra til at det etableres en felles ”best practice” innen
  • Forskerutdanning
  • Forskningsforberedende virksomhet, for eksempel ekstern kontaktvirksomhet, søknadsprosesser og senterdannelser
  • Prosjektgjennomføring
 • Følge opp publiseringsvirksomheten ved fakultetet
 • Ta opp relevante forskningsetiske problemstillinger
 • Arbeide for synlighet og betydning av IEs forskning

Utvalget skal drøfte og avgi innstilling til besluttende organ ved IE-fakultetet i saker som angår:

 • Forskningstermin for vitenskapelig tilsatte
  (Avklares mhp. NTNUs felles retningslinjer for forskningstermin)
 • Alle saker vedrørende forskerutdanningen, herunder
  • Studieplaner og oppstart
  • Kvalitetsoppfølging, herunder evaluering
 • Forvaltningen av graden dr.philos
 • Oppnevning av bedømmelseskomiteer.

Utvalget delegeres besluttende myndighet i disse spørsmål relatert til den organiserte doktorgradsutdanningen:

Møteplan og møtereferater

Saker som skal behandles av FU skal være tilgjengelig senest en uke før møtedato.

Møter 2019

Alle møter mandag kl 10:15-12:00

 
14.01.2019 | Referat  
11.02.2019 | Referat 26.08.2019 | Referat
11.03.2019 | Referat 23.09.2019 | Referat
08.04.2019 | Referat 21.10.2019 | Referat
20.05.2019 | Referat 18.11.2019 | Referat
17.06.2019 | Tentativt referat 16.12.2019 | Referat

Referater blir godkjent i påfølgende møter og deretter publisert. Utvalgsmedlemmer og instituttet har tilgang til foreløpige referat i utvalgets sharepoint.
Kontakt fakultetsadministrasjonen for referater.

IE framtidens forskerutdanning

135 Vedlegg
17950 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)