Utvalg og råd ved IE

Utvalg for forskning og forskerutdanning IE

Periode: 01.08.2017 - 31.07.2021
Sekretær: Harald Lenschow

Digitalt møterom: IE-Forskningsutvalg

Digitalt TeamSite: IE-FU-Case-by-Case

Sammensetning | Utvalg for forskning og forskerutdanning

  Medlemmer Varamedlemmer Adm. program
Leder

Prodekan for forskning,
professor Ingelin Steinsland

Professor Thomas Tybell

 
IDI Professor Gunnar Tufte Professor Helge Langseth Randi Holvik
IEL Professor Olav B. Fosso Professor Kaveh Niayesh Åshild Undlien Meistad
IES

Professor Thomas Tybell

Professor Snorre Aunet Nina Lundberg
IIK Professor Stephen Wolthusen

Professor Colin Boyd

(Førsteamanuensis David Palma)

Marina Shalaginova
IIR

Førsteamanuensis Ibrahim A. Hameed

Førsteamanuensis Eike M. Garbe

 
IMF

Professor Franz Luef

(Professor Kristian Gjøsteen, forskertermin)

Professor Bob O'Hara Marte Pernille Hatlo Andresen
ITK

Professor Morten Hovd

Professor Jan Tommy Gravdahl Lill Hege Pedersen
Ph.d.-kand.

Dr.gradskand. Silje Skeide Fuglerud, IES
Dr.gradskand. Knut Bjarte Haus, IMF

Dr.gradskand. Romina Muka, IIK
Dr.gradskand. Muhammad Mudassar Yamin, IIK

 

Mandat

Utvalg for forskning og forskerutdanning har som oppgave å bidra til å fremme grunnleggende og anvendt forskning ved IE-fakultetet og å utvikle forskningen i kvalitet, og bidra til volum og effektiv gjennomføring. Utvalget skal være en aktiv rådgiver for Dekan i forskningsspørsmål og kan ta egne initiativ for å ivareta sin oppgave.

Det tilligger utvalget å:

 • Forestå informasjonsutveksling og bidra til at det etableres en felles ”best practice” innen
  • Forskerutdanning
  • Forskningsforberedende virksomhet, for eksempel ekstern kontaktvirksomhet, søknadsprosesser og senterdannelser
  • Prosjektgjennomføring
 • Følge opp publiseringsvirksomheten ved fakultetet
 • Ta opp relevante forskningsetiske problemstillinger
 • Arbeide for synlighet og betydning av IEs forskning

Utvalget skal drøfte og avgi innstilling til besluttende organ ved IE-fakultetet i saker som angår:

 • Forskningstermin for vitenskapelig tilsatte
  (Avklares mhp. NTNUs felles retningslinjer for forskningstermin)
 • Alle saker vedrørende forskerutdanningen, herunder
  • Studieplaner og oppstart
  • Kvalitetsoppfølging, herunder evaluering
 • Forvaltningen av graden dr.philos
 • Oppnevning av bedømmelseskomiteer.

Utvalget delegeres besluttende myndighet i disse spørsmål relatert til den organiserte doktorgradsutdanningen:

Møteplan og møtereferater

Saker som skal behandles av FU skal være tilgjengelig og fullstendig senest tre virkedager før møtedato.

Møter 2020

Alle møter mandag kl 12:15-14:00

Møter høst 2020
20.01.2020 | Referat  
24.02.2020 | Referat

24.08.2020 | Referat

23.03.2020 | Referat

21.09.2020 | Referat

27.04.2020 | Referat 19.10.2020 | Referat
25.05.2020 | Referat 16.11.2020 | Tentativt Referat
22.06.2020 | Referat 14.12.2020 | Referat

Referater blir godkjent i påfølgende møter og deretter publisert. Utvalgsmedlemmer og instituttet har tilgang til foreløpige referat i utvalgets sharepoint.
Kontakt fakultetsadministrasjonen for referater.

IE framtidens forskerutdanning

151 Vedlegg
23076 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)