Utskrift - sjekkliste ved problemer

På denne siden finner du informasjon om hva du skal gjøre hvis utskriften ikke kommer ut på skriveren. English version - 

Temaside om utskrift og kopi | Sider merket med utskrift

Kommer ikke utskriften ut på skriveren? Les denne veiledningen, og kontroller om alt er satt opp riktig før du kontakter Orakeltjenesten.

Krav for å få skrevet ut på NTNU #

Du må være på NTNU-nett for å skrive ut, enten med VPN, trådløst (Eduroam) eller kabelnett.
Du må ha et student- / ansatt-kort med registrert MiFare-ID. Dersom du får feilmelding Login Failed  på skriveren eller lignende, kontakt Orakeltjenesten.
Studenter må ha nok penger igjen på utskriftskvoten sin, ansatte skriver ut kostnadsfritt.

Velg riktig standardskriver på Windows PC fra NTNU #

For skriver med kortleser #

Det er i hovedsak Xerox og Ricoh skrivere som har kortlesere på NTNU.
Velg skriverkøene ntnuprint-xerox eller ntnuprint-ricoh.

For skriver uten kortleser #

Hver enkelt skriver har en egendefinerte skriverkø. Sjekk derfor hva navnet på skriverkøen er med brukere av skriveren, lokal-IT eller Orakeltjenesten. Hvis skriverkøen ikke finnes på din PC må du installere den først. Mer om dette finner du på siden Utskrift og kopi under "Installer skriver på din maskin".

Hvordan velge riktig standardskriver  #

Denne instruksen gjelder for Windows PC.

 1. Åpne "kontrollpanel" fra startmenyen eller gå til tilgjengelige skrivere på en annen måte. (Det er flere måter å få dette opp på).
 2. Åpne "skrivere og andre enheter".
 3. Finn skriverkøene som heter ntnuprint-xerox eller ntnuprint-ricoh.
 4. Høyreklikk på den du vil bruke og velg «sett som standard» eller «set as default» (for de som har engelsk språk i Windows).

Har du et gammelt ansattkort? #

Det har vist seg at eldre ansattkort ikke fungerer på skriverens kortleser da kortet i sin tid ble laget uten å ta med nødvendig informasjon.
Du må derfor bytte til nytt kort hos adgangskontrollen.

Får du ikke farge- eller sort/hvitt-utskrift på skriveren? #

Dette gjelder i hovedsak skrivere med kortleser.
Disse skriverne er satt opp standard med svart-hvitt utskrift fordi det er mest økonomisk.

Hvis du ønsker fargeskrift må du fra programmet du har åpent på PC-en (f.eks. Word) angi:

 • Gå inn på utskriftsmenyen i det programmet du bruker (eks. Fil --> 'Skriv ut')
 • Åpne Skriveregenskaper (egen tekstlinje i 'Skriv ut'-menyen)
 • Velg eller kryss av for Fargeutskrift eller ta bort krysset (valget kan variere noe fra skriver til skriver-type)
 • Lagre

Får du ikke en- eller to-sidig utskrift på skriveren? #

Dette gjelder i hovedsak skrivere med kortleser.
Disse skriverne er satt opp standard med tosidig utskrift fordi det er mest økonomisk.

Hvis du ønsker ensidig må du fra programmet du har åpent på PC-en (f.eks. Word) angi:

 • Gå inn på utskriftsmenyen i det programmet du bruker (eks. Fil --> 'Skriv ut')
 • Åpne Skriveregenskaper (egen tekstlinje i 'Skriv ut'-menyen)
 • Velg eller kryss av for en-sidig eller to-sidig (valget kan variere noe fra skriver til skriver-type)
 • Lagre

Får du ikke til å skrive ut PDF-dokument? #

Adobe Acrobat Reader #

Vi ser at det er generelt problem med å skrive ut PDF-dokument med Windows Edge.
For utskrift av PDF-dokumenter anbefales bruk av Adobe Acrobat Reader.
Når du bruker Edge har alle PDF-dokumenter dette ikonet:

I stedet skal du sette opp din Windows-PC med Acrobat Reader som standard PDF-leser.
Da får alle PDF-dokumentene dine dette ikonet:

For å endre til Acrobat Reader, må du høyre-klikke på filen, velg 'Åpne i' -  'Velg annen app' - 'Acrobat Reader' og hak av for 'Bruk alltid denne appen til å åpne denne typen filer'.

Problemer ved utskrift av rettighetsbeskyttet PDF-domkunent (FileOpen-kryptert PDF) #

Sjekk at du har satt innstillingene i Adobe Acrobat Reader som vist under. Restart Adobe Acrobat Reader etter at du har gjort endringer.

Får du ikke ut utskriften din på en Ricoh skriver? #

Det kan være flere årsaker til dette.

For å få en status fra skriveren på hva årsaken er må du trykke på skriverens informasjonsknapp på panlelet:

Hvis det ikke står en feilmelding på skriveren så har du sannsynligvis skrevet ut til en annen skriverkø (gjelder ikke followprint).

Kontakt orakeltjenesten hvis du står fast.

4 Vedlegg
6528 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)