Utsette foreldrepermisjonen

På denne siden finner du informasjon om retningslinjer for og søknad om utsettelse av foreldrepermisjon.

English version - Postponing parental leave

Temaside om permisjon | Sider merket med permisjon

Retningslinjer for og søknad om utsettelse av foreldrepermisjon #

Skjema for utsettelse av permisjon

Permisjon med foreldrepenger skal som hovedregel tas ut sammenhengende. I visse situasjoner kan man likevel søke om å utsette foreldrepengene. Det gjelder når: 

  • Den som mottar foreldrepenger er i midlertidig inntektsgivende arbeid på heltid.
  • Den som mottar foreldrepenger har lovbestemt ferie.
  • Den som  mottar foreldrepenger er avhengig av hjelp til å ta seg av barnet på grunn av sykdom eller skade. Eller dersom vedkommende er innlagt ved helseinstitusjon.  
  • Barnet er innlagt i helseinstitusjon.

Hele perioden med foreldrepenger kan utsettes, med unntak av tre uker før og seks uker etter fødselen. Hele stønadsperioden må være tatt ut innen det har gått 3 år etter fødsel eller omsorgsovertakelse.

Kilder #

Folketrygdloven §14-11

Kontakt #

For spørsmå om utsettelse av foreldrepermisjon, kontakt John Kenneth Ludvigsen, HR- og HMS-avdelingen

0 Vedlegg
5679 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)