Utlysning av forskningsprosjekt - Digital transformasjon

Gå til den engelske siden "Call for project proposals - Digital transformation" for mer informasjon om

  • hva prosjektet gjelder
  • hvem som kan søke
  • søknadskriterier
  • evalueringsprosessen
  • frister
  • mal for søknaden
  • kontaktperson

Denne siden har full informasjon kun på engelsk:

"Call for project proposals - Digital transformation

0 Vedlegg
2424 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)