Utkobling av branndetektorer i NTNU-eide bygg

Retningslinje for utkobling av branndetektorer i NTNU-eide bygg

Formål, omfang og ansvar #

Formålet med retningslinjen er å opprettholde brannsikkerheten når branndetektorene er utkoblet. Retningslinjen omfatter alle medarbeidere i avdeling for Campusservice, leietakere og innleide tjenester. Alle medarbeidere i Campusservice, leietakere og innleide tjenester er ansvarlige for at retningslinjen følges. Linjeleder er ansvarlig for at retningslinjen gjøres kjent.

Beskrivelse utkobling av branndetektorer #

Den som er ansvarlig for utførelse av arbeidet eller store arrangement skal

 • ha en dialog med teamleder i bygget
 • fylle ut en sikker jobbanalyse eller risikovurdering og levere til teamleder i bygget
  • Utkobling bør begrenses til en branncelle.
  • Varighet skal begrenses til et minimum.
 • sørge for påkrevde sikringstiltak
 • sørge for at brannvakt er tilstede minst en time etter at varmt arbeid er avsluttet

Teamleder skal

 • aldri koble ut manuelle meldere (røde bokser)
 • etterspørre sikker jobbanalyse eller risikovurdering
 • pålegge utfører/arrangør å ha brannvakt dersom teamleder mener det er behov for det
 • koble ut/inn detektorer og kvittere i loggboka
 • varsle fagområde Elektro (elektroberedskap@drift.ntnu.no) ved større utkoblinger
 • varsle NTNU Vakt og service vos-varsel@campusservice.ntnu.no ved utkobling utover ordinær arbeidstid (07.30-15.00)

Vakt og service skal

 • kun koble ut eller forlenge utkobling av detektorer etter melding fra teamleder
 • aldri koble ut detektor uten at det er forhåndsvarslet
 • vekter skal ikke koble ut/inn detektor fra pc uten at aktuelt område er kontrollert
 • kvittere i loggboka ved ut-/innkobling av detektorer

Fagområde Elektro skal

 • ved behov fra teamleder bistå med faglige råd som omfatter brannvarslingsanleggene.
 • registrere større utkoblinger

Beskrivelse i flytskjema #

Klikk på flytskjema under for å se dette i større format.

Arbeidsflytskjema

Om retningslinjen #

Utarbeidet av Campusservice
Dato: 12.11.2018
Godkjent av: Prosesseier i Campusservice Brannvern
Erstatter: 23.08.2017

3 Vedlegg
3539 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)