Utenlandsstudier i Storbritannia og Irland med skolepenger

(Videresendt fra Utenlandsstudier i Storbritannia med skolepenger)

Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier.


Om avtalene #

I tillegg til Erasmusavtaler, har NTNU også Study Abroad-avtaler med universiteter i Storbritannia og Irland. Som Study Abroad-student må du betale skolepenger, men NTNUs avtaler innebærer at du får en reduksjon på mellom 10 og 20 prosent. 

Avtaler på bachelornivå (undergraduate) #

Følgende avtaler gjør det mulig å ta emner fra lærestedets kurskatalog på bachelornivå:

Avtaler på masternivå (postgraduate) #

  • University of Portsmouth
    For studenter på master i Europastudier.
  • King's College London
    Avtalen med King's College gjelder i utgangspunktet for alle masterstudenter ved Det humanistiske fakultet, men studenter fra disse masterprogrammene har fortrinnsrett til plassene: Klassiske fag, historie, filosofi og filmvitenskap.
    Avtalen innebærer 20 % reduksjon i skolepenger. I tillegg er det mulig å søke om stipend gjennom King's College. Informasjon om denne muligheten finnes på nettsidene til lærestedet.

 Avtaler i Irland #

Søknadsfrister #

Se vår side om søknadsfrister.

Tilrettelegging #

Trenger du tilrettelegging av studiene? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet

Kontakt #

Har du spørsmål eller trenger du veiledning til utenlandsstudier? Se oversikt over veiledere som kan hjelpe deg.

0 Vedlegg
19198 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)