Utenlandsstudier i Norden

Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier.


Det finnes en rekke muligheter for delstudier ved et lærested i Norden innenfor de fleste fagområder. 

Avtaler #

Du kan reise ut gjennom det nordiske utvekslingsprogrammet Nordplus eller gjennom Erasmusavtaler. Veilederen for Norden vil i de fleste tilfeller avgjøre hvilket program som passer best for deg etter at du har levert utvekslingssøknaden din. 

Bruk Avtaledatabasen for en oversikt over alle læresteder NTNU har utvekslingsavtaler med. Du kan for eksempel sortere på land eller fagområde. 

Nordplus-programmer: Nordlys og NORDTEK #

Nordlys er det største nettverket i Nordplus-programmet. Nettverket er et åpent, tverrfaglig nettverk som betyr at studentutveksling er mulig innenfor de fleste fagområder. Noen av lærestedene i Nordlys har satt en begrensning på hvor mange studenter de kan ta imot. Dette gjelder spesielt Danmark.

Gjennom NORDTEK-nettverket kan du studere ved et annet teknisk universitet i Norden. De aller fleste tekniske universiteter og høgskoler er med i nettverket. Alle tilbyr utdanning på masternivå. 

Faglige nettverk #

Disse administreres på fakultets- eller instituttnivå ved NTNU og finnes innen disse fagområdene: Medisin, idrett, nordisk språk/lingvistikk, musikk, kunst og arkitektur. Dersom du ønsker utveksling innen disse fagområdene tar du kontakt med ditt fakultet/institutt.


Finansiering og stipend #

I tillegg til finansiering fra Lånekassen, har du som utvekslingsstudent i et nordisk land mulighet for å få tildelt NTNU, Erasmus+ eller NORDPLUS stipend. Hvilket stipend du vil motta avhenger av hvilke avtaler som gjelder ved ditt valgte lærested og tilgjengelighet. 

Du vurderes automatisk som en kandidat til et av disse stipendene når du sender inn søknad om utveksling. 

Språkstipend #

I Norden kan du få ekstra støtte fra Lånekassen hvis du skal ta fag på finsk eller islandsk. Se våre sider om språkforberedelse til utlandet for mer informasjon.


Nyttige lenker #

NORDTEK

Nordlys


Slik søker du #

For å søke deg til utenlandsstudier i Norden, følger du instruksjonene på Temasiden om utenlandsstudier.


Søknadsfrister #

Se vår side om søknadsfrister.


Tilrettelegging #

Trenger du tilrettelegging av studiene? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet


Kontakt #

 Trenger du veiledning til utenlandsstudier i Norden? Se oversikt over veiledere som kan hjelpe deg.

0 Vedlegg
26656 Visninger