Utenlandsstudier...

Utenlandsstudier i Kina

Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier.


Om avtalene #

Generelt er utveksling til Kina avtalebasert. Avtalene innebærer fullt fritak for skolepenger.  Antall friplasser per universitet kan variere, men det er vanlig med 2-5 i semesteret. Dersom det er et universitet du kunne tenke deg å dra til som NTNU ikke har avtale med, ta kontakt med Internasjonal seksjon.

De siste årene har det kommet flere engelskspråklige programmer som gjør det mulig å ta delstudier i Kina. Foreløpig er det flere fagtilbud på engelsk på masternivå enn på bachelornivå.

Avtaleuniversiteter #

Akademisk kalender #

Høstsemester går fra september til januar/februar (kinesisk nyttår), og vårsemesteret går fra februar til midten av juni.

Stipendmuligheter #

Dersom du har over C i snitt er det gode sjanser for å motta et NTNU-stipend for utenlandsstudier i Kina.  Lånekassen gir i tillegg stipend og lån til en tur/retur reise i semesteret.

Språkkurs i Kina #

Hvis du har tenkt deg på utveksling til Kina, anbefales det også å vurdere et språkkurs. De fleste universitetene mangler fremdeles et bredt tilbud av fag på engelsk, og for å få fylt opp en fagplan, kan det være nødvendig med fag på kinesisk (mandarin). De fleste universitetene tilbyr språkkurs med spennende kulturelle innslag. Noen kurs inkluderer innslag om kinesisk historie, økonomi og handel, kultur, språk og litteratur, religion og filosofi og orientalsk medisin. Du kan finne språkkurs ved de fleste universiteter og ved rene språkskoler.

Kostnader til språkkurs kan du få dekket gjennom Lånekassen, se Lånekassens egne sider for mer informasjon. 

Visum #

Du må ha visum for opphold i Kina. Informasjon og søknadsskjema finner du på nettsidene til den kinesiske ambassade.

Sommerkurs #

Nordic Centre Fudan University arrangerer hvert år et sommerkurs på engelsk for ca. 70 nordiske studenter (som regel i juli). Alle bachelorstudenter fra alle fagretninger ved NTNU er velkomne til å søke. Se egen side om sommerkurs ved Fudan.

Søknadsprosedyrer #

Søknadsprosedyrer for utenlandsstudier i Kina finner du på temasiden om utenlandsstudier.Se også vår side om søknadsfrister.

Tilrettelegging #

Trenger du tilrettelegging av studiene? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet.

Kontaktinformasjon #

Har du spørsmål eller trenger du veiledning til utenlandsstudier i Kina? Ta kontakt med Internasjonal seksjon.

0 Vedlegg
7130 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)