Utenlandsstudier...

Utenlandsstudier i Kina

Side om utvekslingsmulighetene til Kina. 

Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier.


Om avtalene #

Generelt er utveksling til Kina avtalebasert. Avtalene innebærer fullt fritak for skolepenger.  Antall friplasser per universitet kan variere, men det er vanlig med 2-5 i semesteret. Dersom det er et universitet du kunne tenke deg å dra til som NTNU ikke har avtale med, ta kontakt med Internasjonal seksjon.

De siste årene har det kommet flere engelskspråklige programmer som gjør det mulig å ta delstudier i Kina. Foreløpig er det flere fagtilbud på engelsk på masternivå enn på bachelornivå.


Avtaleuniversiteter #

En oversikt over NTNUs avtaleuniversiteter i Kina finner du i Avtaledatabasen.


Intervju med utvekslingsstudenter til Kina #


Akademisk kalender #

Høstsemester går fra september til januar/februar (kinesisk nyttår), og vårsemesteret går fra februar til midten av juni.


Stipendmuligheter #

Dersom du har over C i snitt er det gode sjanser for å motta et NTNU-stipend for utenlandsstudier i Kina.  Lånekassen gir i tillegg stipend og lån til en tur/retur reise i semesteret.

Det finnes også andre stipendmuligheter for Kina. Dette kommer i tillegg til finansieringen fra Lånekassen.


Språkkurs  #

I Trondheim #

Det vil bli arrangert et 6-timers språkkurs i mandarin for studenter som skal på utveksling til Kina. Kurset kjøres i perioden 15. mars – 21. juni og er gratis. Kurset er også åpent for andre interesserte. 

I Kina #

Hvis du har tenkt deg på utveksling til Kina, anbefales det også å vurdere et språkkurs. De fleste universitetene tilbyr språkkurs med spennende kulturelle innslag. Noen kurs inkluderer innslag om kinesisk historie, økonomi og handel, kultur, språk og litteratur, religion og filosofi og orientalsk medisin. Du kan finne språkkurs ved de fleste universiteter og ved rene språkskoler.

Kostnader til språkkurs kan du få dekket gjennom Lånekassen, se Lånekassens egne sider for mer informasjon. 


Visum #

Du må ha visum for opphold i Kina. Informasjon og søknadsskjema finner du på nettsidene til den kinesiske ambassade.


Sommerkurs #

Nordic Centre Fudan University arrangerer hvert år et sommerkurs på engelsk for ca. 70 nordiske studenter (som regel i juli). Både bachelor- og masterstudenter fra alle fagretninger ved NTNU er velkomne til å søke. Se egen side om sommerkurs ved Fudan.


Søkandsfrister #

Se også vår side om søknadsfrister.


Slik søker du #

Se hvordan du går fram på søknadssiden om utveksling. 


Tilrettelegging #

Trenger du tilrettelegging av studiene? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet.


Kontaktinformasjon #

Har du spørsmål eller trenger du veiledning til utenlandsstudier i Kina? Ta kontakt med en internasjonal veileder.

1 Vedlegg
10292 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)