Studier ved IKP

Utenlandsopphold for studenter ved IKP

Kunne du tenkt deg å studere et eller to semestre i utlandet som del av studiet ved Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP)?

Det mest vanlige er å ta et eller to semestre i enten 3. eller 4 året av siv.ing utdannelsen ved et utenlandsk universitet. Du må ta full studiebelastning (30 ECTS/Studiepoeng per semester) og velge fag som i innhold og omfang tilsvarer de obligatoriske emnene du går glipp av når du reiser ut.

Lurer du på hvor mange studiepoeng/units du må ha ved de ulike universitetene for å få full studiebelastning - ta kontakt  Hege Johannessen som er studieveilederen på IKP. (kontorplass på instituttkontoret til IKP i kjemiblokk 5.

Kort oppsummert består utvekslingsprosessen i å:

1) finne ut hvor man vil reise.

2) finne emner som tilsvarer emner ved NTNU.

3) søke om forhåndsgodkjenning og NTNU stipend

4) søke til verst institutsjonen og om støtte fra Låneskassen

Temasiden om Utenlandsstudier for utfyllende informasjon om hvordan du går fram for å søke utveksling. 

Søknadsfrister #

Merk at det finnes unntak fra fristene under, se egen side om søknadsfrister for utfyllende informasjon. 

  • Utreise vårsemester: 15. september
  • Utreise høstsemester: 1.mars

Når du har bestemt deg for hvor du vil reise, funnet fag du kan ta ved det aktuelle universitetet er det viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av utenlandsoppholdet. Trykket og signert utgave av denne leveres til IKP. Det vil da bli gjort en faglig vurdering av søknaden din og fakultetet får beskjed om at de kan skrive en forhåndsgodkjenning for deg. Dette for å få utenlandsoppholdet godkjent som en del av graden her ved NTNU.

Du må likevel søke om ettergodkjenning når du kommer hjem. Dette da det kan ha blitt endringer i fagkombinasjonen tatt ute. Søknaden om ettergodkjenning skal inneholde emner tatt ved vertsuniversitet, fagenes omfang, nivå og hvilket fag dette tilsvarer ved NTNU. Det må også legges ved en kopi av karakterutskrift fra det utenlandske universitetet.


Hvor kan jeg reise?  #

Egentlig er det ikke noen begrensning - men det kan være kjekt å starte med de lærestedene IKP har sendt studenter til tidligere.

Land Universitet
Danmark
Frankrike
Spania
Strorbitannia
Tyskland
Sveits 
Tsjekkia
Australia/ New Zealand
USA/Canada
Sør-Afrika

Temaside om Utenlandsstudier.

0 Vedlegg
7252 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)