Studentweb

Utdanningsplan

Utdanningsplanen er en gjensidig avtale mellom deg og NTNU. Den skal sørge for at du får hjelp med gjennomføringen frem til avsluttet grad. Det er fakultetet ditt som har ansvar for å følge deg opp.

Ser du etter noe annet? Temaside om å planlegge studiet | Sider merket med Studentweb

Slik finner du utdanningsplanen din #

Utdanningsplanen din finner du i Studentweb:

  1.   Logg på Studentweb
  2. Velg Studier øverst til venstre
  3. Klikk deretter på Vis utdanningsplan

Å godkjenne utdanningsplanen i Studentweb er et ledd i det å semesterregistrere seg. 

Fristen for å godkjenne utdanningsplanen din og semesterregistrere deg er 15. september (høst) og 1. februar (vår)

60 studiepoeng eller mer #

Er du tatt opp til studier på 60 studiepoeng eller mer, skal du i løpet av ditt første semester sette opp en utdanningsplan i Studentweb, som viser innholdet og progresjon i det planlagte studiet ditt.

Utdanningsplanen er basert på studieplanen til studieprogrammet, fagfordypningen eller årsstudiet du er tatt opp til. Du kan gjøre endringer i utdanningsplanen underveis i studiet. Du kan få veiledning ved ditt institutt eller fakultet.

Under 60 studiepoeng #

Skal du ta mindre enn 60 studiepoeng (for eksempel enkeltemner) trenger du ikke bekrefte utdanningsplan, men du må semesterregistrere deg for å få tilgang til undervisnings- og eksamensmelding. Dette gjør du i Studentweb.

Kontakt #

  • For spørsmål om utdanningsplanen, emnevalg, eksamen, permisjon etc - kontakt din studieveileder.
  • For spørsmål om reglement, dine rettigheter o.l. kan du kontakte din studieveileder.

Relaterte sider #

1 Vedlegg
36666 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)