Tilbake

Utdanningskomiteen ved IV

///NB! Under oppdatering!/// #

Ansvarsområder for, og sammensetning av, utdanningskomitéen ved IV.

Temaside om råd og utvalg | Sider merket utvalg 

Utdanningskomitéen ved IV #

  • Noen sentrale oppgaver for Utdanningskomitéen (UK) IV:
  • Utdanningsledelse i forhold til studieprogrammene
  • Rådgi dekanus i saker som gjelder utdanning
  • Utarbeide forslag til strategi- og handlingsplaner innen utdanning og læringskvalitet
  • Følge opp handlingsplanen IV
  • Iverksette oppgaver knyttet til utdannings- og undervisningsledelse fra Utdanningsutvalget (UU) og Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)
  • Koordinere og rapportere arbeidet med utdanningskvalitet/kvalitetssikring ved IV til Rektor
  • Utvikling av studieprogramporteføljen nasjonalt og internasjonalt

Møtereferat #

Referat 2013-2016

Tidligere referat

Sammensetning #

Perioden: 1. august 2013 – 31. juli 2017

Faste medlemmer er prodekanus for utdanning, studieprogramlederne ved de respektive studieprogrammer, to studentrepresentanter, studiekonsulentene, samt andre inviterte ressurspersoner. Dekanus inviteres til møtene.

 ( Leder) | Prodekanus for undervisning | IV-fakultetet (sekretær) | Seksjonsleder Utdanningsseksjonen | IV-fakultetet

Studieprogramledere

Tore Hoven | Bygg- og miljøteknikk / Veg og jernbane

Vojislav Novakovic | Energi og miljø

Stephen Lippard | Tekniske geofag / Petroleumsfag / Geologi / Petroleum Engineering / Petroleum Geosciences

Bjørn Baggerud | Industriell design / Industrial Design Engineering

Terje Midtbø | Ingeniørvitenskap og IKT

Svein Sævik | Marin teknikk / Marine Technology / Maritime Engineering (N5T)

Bjørn Andersen | Produktutvikling og produksjon

Olav Egeland | Undervannsteknologi

Øivind Arntsen | Coastal and Marine Engineering and Management (EM)

Knut Høyland | Cold Climate Engineering (N5T)

Vikas Thakur | Geotechnics and Geohazards

Erlend Alfnes | Global Manufacturing Management

Oddbjørn Bruland | Hydropower Development

Johan Berg Pettersen | Industrial Ecology

Olav Bolland | Natural Gas Technology

Yiliu Liu | Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)

Trygve Eikevik | Sustainable Energy (SJTU)

Geir Walsø | Environmental Engineering (N5T)

Per Schjølberg | Olje- og gassteknologi

Studiekonsulenter

Liv O. Undseth | Bygg- og miljøteknikk

Ann-Helen Kirknes | Tekniske geofag / Petroleumsfag / Geologi / Olje- og gassteknologi

Ruth Morch | Industriell design / Produktutvikling og produksjon

Gunnhild Sekkenes Hatlen | Marin Teknikk / Undervannsteknologi / Marine Technology

Ingunn Syrstad Bøgeberg | Ingeniørvitenskap og IKT / Veg og jernbane

Lars Espen Bjørgum | Internasjonale studieprogram ved IV

Studentrepresentanter

 Studentrådet IV
 Studentrådet IV

Andre ressurspersoner innkalles ved behov.

0 Vedlegg
5710 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)