Utdanningsutvalget ved IV

(Videresendt fra Utdanningskomiteen ved IV)

/NB! Under oppdatering!/

Ansvarsområder for, og sammensetning av, utdanningskomitéen ved IV.

Temaside om råd og utvalg | Sider merket utvalg 

Mandat utdanningsutvalg - IV #

Utdanningsutvalget ved IV er rådgivende ovenfor dekan og skal uttale seg i prinsipielle saker som angår all utdanning ved fakultetet, med unntak av doktorgradsutdanning. Utvalget skal ha en aktiv rolle i arbeidet med utvikling av utdanningskvalitet ved fakultetet.

Oppgaver utdanningsutvalg - IV #

Sentrale oppgaver for fakultetets utdanningsutvalg er:

 • Foreslå utviklingstiltak innenfor program- og emneportefølje i tråd med gjeldende utdanningsstrategi
 • Rådgi dekan og instituttledere i saker av strategisk og økonomisk karakter
 • Kvalitetssikre utvikling av fakultetets studietilbud (studieplaner, emner og studieprogramportefølje) før behandling av vedtaksmyndighet (dekan, FUS, FUI)
 • Iverksette tiltak knyttet til utdanningskvalitet, studieplanutvikling og læringsmiljø fra det sentrale Utdanningsutvalget FUS og FUI
 • Utvikle og følge opp fakultetets strategi- og handlingsplaner innen utdanning, inkludert studentrekruttering
 • Foreslå høringsuttalelser på vegne av IV i saker som angår utdanning

Medlemmer #

 • Leif Rune Hellevik (leder), Prodekan for masterutdanning
 • Karl Henning Halse (leder), Prodekan for bachelorutdanning
 • Eilif Pedersen, Programrådsleder marin
 • Arne Gussiås, Programrådsleder bygg
 • NN, Programrådsleder maskin
 • NN, Programrådsleder energi og bærekraft
 • NN, Programrådsleder geofag og petroleum
 • NN, representant fra inst.ledelse IBM
 • NN, representant fra inst.ledelse KT
 • NN, representant fra inst.ledelse IGP
 • NN, representant fra inst.ledelse MTP
 • NN, representant fra inst.ledelse EPT
 • NN, representant fra inst.ledelse IMT
 • NN, representant fra inst.ledelse IVB
 • NN, representant fra inst.ledelse IHB
 • Fakultetstillitsvalgt student
 • Fakultetstillitsvalgt student

Utdanningssesjonen stiller med sekretær for utvalget.

Innkalling og referater #

For medlemmer (logg inn i møteverktøyet)

For alle (offentlig)

Se også oversikt over studieprogramråd ved IV-fakultetet

0 Vedlegg
8343 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)