Utvekslingsstipen...

Utbetaling av utvekslingsstipend administrert av NTNU

Denne siden inneholder informasjon om hvordan du går fram får å få utbetalt utvekslingsstipendene administrert av NTNU. 

This page in English

Finansiering av utvekslingsopphold. Temaside om utenlandsstudier.


Utbetaling av stipend fra NTNU, Nordplus og TOTAL #

Se egen wikiside for utbetaling av Erasmusstipend.

Du vil få en epost med informasjon om du har fått innvilget stipend fra NTNU, Nordplus eller TOTAL en stund etter at du har lastet opp opptaksbekreftelsen fra det utenlandske lærestedet i Søknadsweb.

Beløp #

Hvor mye du får utbetalt varier avhengig av hvilket stipend du får, og lengden på oppholdet. Utbetalingen av stipendet bli delt i to, og du vil få andre del etter at du har lagt inn erfaringsrapport om oppholdet ditt. 

Første utbetaling #

Etter at du har ankommet studielandet, må du gjøre følgende for å få utbetalt stipendet:

  1. Registrere utenlandsadressen din i Adressebasen
  2. Registrere utenlandsadressen din i Studentweb
  3. Sende kontonummeret ditt på epost til stipend@st.ntnu.no med emnetittel «Info Utbetaling»

Siste frist for å registrere utenlandsadresse og sende kontonummer er:

  • 15. november hvis du startet utvekslingsoppholdet i høstsemesteret
  • 15. april hvis du startet utvekslingsoppholdet i vårsemesteret

Andre utbetaling  #

Du må legge inn en kort erfaringsrapport for å få utbetalt andre del av stipendet. Vi anbefaler at du legger inn rapporten cirka halvveis i oppholdet ditt.

  • Er du ute i ett semester vil du få utbetalt stipendet rundt en måned etter at erfaringsrapporten er lagt inn
  • Er du ute i to semestre vil stipendet bli utbetalt i starten av det andre semesteret i utlandet, forutsatt at erfaringsrapporten er lagt inn

Reduksjon/tilbaketrekning av stipend #

  • Vi forbeholder oss retten til å redusere beløpet hvis du mottar stipend fra andre kilder (gjelder ikke støtte fra Lånekassen)
  • Stipendet trekkes tilbake dersom du søker permisjon fra NTNU for perioden, eller du tar et gradsstudium i utlandet
  • Avbryter du ditt studieopphold eller avslutter tidligere enn planlagt vil du måtte betale tilbake deler av stipendet

Kontakt #

Veiledere for utenlandsstudier

0 Vedlegg
18258 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)