Utbetaling av Erasmusstipend

Denne siden forklarer hvordan du går fram for å få utbetalt Erasmusstipendet etter at du har blitt nominert som Erasmusstudent. 

Finansiering av utvekslingsopphold. Temaside om utenlandsstudier.


Studenter som blir nominert av NTNU som Erasmusstudenter vil motta Erasmusstipend. Du vil få en bekreftelse på epost om du får tildelt stipend. 

Beløp og stipendberegning #

Beløpet du vil få utbetalt varierer avhengig av destinasjonsland. Det er kronekursen som var gjeldende da NTNU mottok stipendmidlene som blir brukt ved utbetaling av stipendet.

Stipendbeløpet beregnes ut ifra eksakt oppstarts- og sluttdato på oppholdet:

  • Oppstartsdato: oppstart av orienterings/velkomstuke ved lærestedet, eller offisiell semesterstart. Studenter som skal følge undervisning på et annet språk enn engelsk, fransk, spansk, nederlandsk, italiensk eller tysk kan oppgi oppstartsdato for språkkurs i utlandet, men for øvrige studenter kan ikke språkkurs inkluderes.
  • Sluttdato: siste utdanningsrelaterte dag; for eksempel siste undervisningsdag eller dato for siste eksamen. 

Stipendutbetaling #

Erasmusstipendet utbetales i to runder:

Reduksjon/tilbaketrekking av stipend #

  • Stipendbeløpet tildeles under forbehold om at NTNU får tildelt midler fra EU.
  • Beløpet kan bli redusert hvis du mottar stipend fra andre kilder (gjelder ikke støtte fra Lånekassen).
  • Stipendet trekkes tilbake dersom du søker permisjon fra NTNU for perioden, eller du tar et gradsstudium i utlandet.
  • Avbryter du ditt studieopphold eller avslutter tidligere enn planlagt vil du måtte betale tilbake deler av stipendet.

Krav til varighet på Erasmusopphold #

  • Erasmus studieopphold: minimum 3 måneder, maks 12 måneder
  • Erasmus praksisopphold: minimum 2 måneder, maks 12 måneder

Hvis utvekslingsoppholdet avviker fra dette kravet kan du miste retten til ditt stipend.

Krav til antall avlagte studiepoeng #

Det er et krav at du har avlagt minimum 60 studiepoeng før avreise, du plikter å varsle din saksbehandler om dette ikke er tilfelle.

Skolepenger/semesteravgift #

Som Erasmusstudent betaler du ikke skolepenger, men lærestedet kan kreve at du betaler semesteravgift. Du må også betale semesteravgift til NTNU når du er på utveksling.

0 Vedlegg
27859 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)