Universell...

Universell utforming av dokumenter

Her kan du lese om hvordan du kan utforme dokumenter på en god måte.

English version - Universial design of documents

Overskrifter #

For at tekst-til-taleprogram skal kunne skille overskrifter fra vanlig tekst er det viktig å benytte overskriftene i tekstprogrammet du benytter (eks. Word). Det holder altså IKKE at en bruker fet skrift kombinert med større skriftstørrelse.

Bilder #

Skal du ha bilder i dokumentet ditt er det nødvendig med en beskrivende tekst, som forklarer i god detalj hva bildet viser. I tilfeller hvor bildet innholder mye informasjon er det viktig at bildeteksten også gjengir denne informasjonen. Husk at teksten må stå i direkte tilknytning til bildet. I Word kan du gi bilder en alternativ tekst ved å høyreklikke på bildet --> Rediger alternativ tekst (1). Denne teksten vil et tekst-til-taleprogram lese, slik at en bruker som ikke kan se bildet vil få en beskrivelse av det.

Tabeller og lister #

Her er det slik som med overskrifter viktig å bruke de verktøyene som finnes i programmet du benytter. Unngå å skrive tabeller ved bruk av mellomrom og TABs, men bruk tabell- og listeverktøyene. I word finner du tabeller under Sett Inn (1) --> Tabell (2). Format for lister kan du finne under Hjem (1) og velge ut ifra menyene (2) du ser på bildet under. Husk å bruke gode overskrifter på kolonner/rader. Merk at tabeller kun skal benyttes til å vise data.

Kontroller tilgjengelighet i Word #

Word tilbyr allerede et hjelpemiddel for å se om du har utformet dokumentet ditt på en god måte. Denne funksjonen finner du under fanen Se gjennom (1) --> Kontroller Tilgjengelighet (2). I margen på høyre side vil det komme opp forslag til utbedringer, som f.eks. at bilder mangler beskrivende tekst.

Lagre dokumenter som PDF #

Dokumenter som skal publiseres for studenter eller andre ansatte skal i hovedsak lagres som PDF-dokumenter. PDF-dokumenter vises likt på alle enheter, slik at formateringen din ikke endres fra enhet til enhet. For å lagre et dokument som PDF trykker du på Fil --> Lagre som (1), deretter velger du PDF i nedtrekksmenyen (2) under dokumentnavnet.

Scannede dokumenter #

Mange velger å scanne sider fra f.eks. pensumbøker og legge disse inn i dokumentene sine, og dette er noe du burde unngå å gjøre. De scannede sidene legges inn i dokumentet som bilder, og et tekst-til-taleprogram vil ikke kunne lese det som står på bildet. Det er derfor bedre om du finner en digital versjon av det du ønsker å scanne, og kopierer teksten derifra fremfor å bruke et scannet bilde.

Se også #

6 Vedlegg
1350 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)