Uniped

Uniped (seksjon for universitetspedagogikk) er organisert under Institutt for pedagogikk og livslang læring og leverer tjenester og rådgivning til NTNU samt egen forskning innenfor universitetspedagogikk. Abonner på UNIPEDs meldingskanal.  


Mye brukte tjenester  #

Kontaktinfo  #

Telefon: 73 59 52 69
E-post: uniped@ipl.ntnu.no
Besøksadresse campus Dragvoll: Bygg 1, Nivå 3 - vis a vis NTNU Grafisk

Ansatte  #

Studieprogramledere Uniped: Dagrun Astrid Aarø Engen og Patric Wallin

Om Uniped  #

Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped) bidrar til å virkeliggjøre NTNUs visjon om å være anerkjent som et internasjonalt fremragende universitet innen 2020. Seksjonen har som hovedoppgave: 

  • Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av undervisning, læring og vurdering 
  • Service og konsultasjoner overfor fagmiljøene 
  • Medvirkning til nyskaping innen undervisning, læring og vurdering 
  • Forskning innen fagområdet for universitetspedagogikk 

Uniped skal drive utdanning og forskning som støtter opp under NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden». 

Uniped skal 

  • drive forskning innen høyere utdanning.
  • være en aktiv faglig premissleverandør i sentral og fakultetsvis utdanningsledelse, gjennom deltakelse i sentrale prosesser og prosjekt.
  • samarbeide nært og godt med fakultetene og andre sentrale støtteenheter.
  • tilby pedagogiske opplæringsprogram som sikrer en grunnkompetanse for alle ansatte med undervisningsoppgaver ved NTNU, og som dekker fagmiljøenes behov.
  • bidra til pedagogiske utviklingsprosjekt og kompetanseheving, individuelt og i fagmiljø, på alle nivå.
  • bidra til erfaringsutveksling og utvikling av møteplasser for deling og utvikling av pedagogisk kompetanse.

 

Utviklingstilbud i universitetspedagogikk #

Du kan henvende deg direkte til enkeltpersoner eller via e-mail til uniped@ipl.ntnu.no. Våre tjenester er både tilbuds- og etterspørselsbaserte. Tilbudsporteføljen annonseres via Læringsportalen. For etterspørselsbaserte tilbud ta direkte kontakt med Uniped for nærmere avtale. Vi kan også bistå på lunsjmøter, faglærersamlinger og personalseminarer hvis det er ønskelig.

  

Pedagogisk konsultasjon #

Seksjonen tilbyr konsultasjon til både enkeltpersoner, faggrupper og institutter angående spørsmål og utfordringer knyttet til undervisning, veiledning, emnedesign, bruk av digitale hjelpemidler og vurdering.

Tjenesten er i utgangspunktet gratis, men ved større prosjekter må det gjøres avtaler mellom UNIPED/IPL og den enheten som søker konsultasjon.

                                                                                                                        

Årsrapporter #

2016   2017   2018   2019

   

4 Vedlegg
17936 Visninger