Undervisningstrender

Her kan du finne tips, trender og informasjon om ulike digitale undervisningsformer. Du vil også finne enkle veiledninger på hvordan du kan ta i bruk metodene i undervisningen din, samt hvilke gevinster dette kan gi både deg og studentene dine.

English version - Trends in teaching and learning

Temaside om læringsstøtte - for undervisere

Flipped classroom- eller omvendt undervisning #

 • Dette er en metode du kan bruke både med og uten digitale verktøy
 • Poenget er at du snur om på klasserommet: studentene jobber med basiskunnskapen hjemme (eller der de måtte ønske) og forelsesningsøktene blir brukt til jobbe med forståelsen og anvendelsen av denne kunnskapen
 • Dette åpner opp for mer studentaktivitet i undervisningssituasjonen

Les mer om flipped classroom

Samskriving #

 • Dette er noe studentene gjør og har gjort lenge i samarbeid om oppgaver.
 • Skriving i seg selv er en veldig viktig læringsstrategi, og denne formen for samarbeid kan gi god trening i det vi kaller 21. Century Skills eller digitale ferdigheter.
 • Med samskrivingsverktøy som Office 365 Word eller Google Docs kan du komme nærmere studentene i skriveprosessene deres, samtidig som du får trene de opp i verktøybruk som de vil trenge i fremtidens yrkesliv

Les mer om samskriving 

Feedback og digital feedback #

 • Feedback er nært knyttet til studentenes læringsuttbytte og faglige fremgang
 • I høyere utdanning har feedback ofte vært en del av den summative vurderingen
 • Ny teknologi gjør feedback mulig å gjenomføre raskt, konkret og variert 

Les mer om feedback og digital feedback 

Bruke multimedia i undervisningen  #

 • Multimedieprinsippet til Richard Mayer sier at vi lærer dypere fra ord og bilder, enn vi gjør fra ord alene
 • Hvor godt multimediale læringsressurser fungerer i undervisningen avhenger av hvor godt de er utformet 
 • Til å utforme gode multiemedia-ressurser, kan man bruke de 12 forskningsbaserte prinsippene til Richard Mayer, professor i psykologi

Les mer om å utforme multimediale læringsressurser 

Bruke video til undervisning og læring #

 • Video kan blant anna brukast til feedback, fleir-campus undervisning og vegleiing av studentar 
 • Vi kan bruke allereie eksisterande materiale eller utforme vår eigne videoar til bruk i undervisning og læring
 • Det fins hjelp å få både ved NTNU og via gratis programvare

Les meir om å bruke video til undervisning og læring

3 Vedlegg
5571 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)