Kvalitetssystem...

Undersøkelser om utdanning

(Videresendt fra Undersøkelser om utdanningskvalitet)

Her finner du undersøkelser om utdanningskvalitet. Undersøkelsene kan brukes som datagrunnlag for kvalitetssikring av utdanning. 


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning


NTNU-undersøkelser #

Læringsmiljøundersøkelser #

Læringsmiljøundersøkelsen 2015 - for NTNU, HiST, HiG og HiÅ

Sluttrapport

Presentasjon av detaljerte data (krever NTNU-innlogging)

NTNUs læringsmiljøundersøkelse 2012

Rapportens del 1 | del 2 | del 3 | del 4

NTNUs læringsmiljøundersøkelse 2010

NTNUs læringsmiljøundersøkelse for 2010

Kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser #

NTNUs arbeidsgiverundersøkelse 2015

NTNUs kandidatundersøkelse 2013

NTNUs kandidatundersøkelse 2009

Nasjonale undersøkelser #

Studiebarometeret (Studentundersøkelsen, Underviserundersøkelsen og Fagskoleundersøkelsen) #

Studiebarometeret.no

For tilgang til NTNUs resultatrapporter og rådata fra undersøkelsene, kontakt institusjonskontakt Kjerstin Tobiassen

#

16 Vedlegg
13324 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)