Kvalitetssystem...

Undersøkelser om utdanning

Her finner du undersøkelser om utdanningskvalitet. Undersøkelsene kan brukes som datagrunnlag for kvalitetssikring av utdanning. 


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning


NTNU-undersøkelser #

Læringsmiljøundersøkelser (faset ut fom 2018) #

Kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser #

Andre studentundersøkelser #

Nasjonale undersøkelser #

NOKUTs studiebarometer #

**Studentenes helse- og trivselsundersøkelser (SHOT)** #

Kontaktperson #

For tilgang til NTNUs resultatrapporter og rådata fra undersøkelsene: Marit Svendsen.

16 Vedlegg
16240 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)