Laboratorie- og...

Sikkerhet ved uønskede hendelser i laboratorier og verksteder

(Videresendt fra Uønskede hendelser i lab eller verksted - Seksjon for drift og logistikk)

Retningslinje for sikkerhet ved uønskede hendelser i laboratorier og verksteder.

Formål, omfang og ansvar #

Retningslinjens formål er å unngå helseskade ved uønskede hendelser i laboratorier og verksteder ved NTNU.

Retningslinjen omfatter alle medarbeidere i Campusservice og innleid personell i avdelingen.

Alle medarbeidere er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, fagleder og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Sikkerhet ved uønskede hendelser i laboratorier og verksteder #

Bli kjent med plassering av #

 • førstehjelpsskap
 • flasker for øyeskylling
 • nøddusjer
 • romkort og romansvarlig
 • sikkerhetsdatablad i papirformat

Ved kjemikalier på huden #

 • Skyll med romtemperert vann (minimum 20 - 30 minutter)
 • Kontakt lege
 • Hvis mulig, kontakt romansvarlig om sikkerhetsdatablad og ta med til lege
 • Meld som HMS-avvik

Ved sprut i øynene #

 • Skyll grundig (minimum 10 minutter)
 • Kontakt lege - fortsett skylling under transport til lege
 • Hvis mulig, kontakt romansvarlig om sikkerhetsdatablad og ta med til lege
 • Meld som HMS-avvik

Ved kjemikalier på klær #

 • Ta av tøyet straks
 • Vask klærne før de brukes igjen - vurder om de må kastes

Ved kjemikaliesøl på benk/gulv #

 • Kontakt romansvarlig

NTNU-bestemmelser #

Laboratorie- og verkstedhåndboka, kapittel 4

Kjemikalier og gasser

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 30.4.2013

Erstatter: 6.5.2011

Godkjent av: Driftssjef

Nr: K04

1 Vedlegg
14357 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)