Kjøpe trykkeritjenester

(Videresendt fra Trykkeritjenester - rammeavtale)

Trenger du hjelp til å lage en trykksak? NTNU har rammeavtale med Skipnes Kommunikasjon AS . Du kan også bruke vårt interne trykkeri NTNU Grafisk senter.

Ser du etter noe annet? Temaside om bestilling | Sider merket med bestille

NTNU Grafisk senter #

NTNU Grafisk senter er et høyteknologisk digitaltrykkeri. I tillegg til å være en effektiv og kunnskapsrik leverandør av trykksaker har de også bred kompetanse innen grafisk formgiving og rådgivning. Senteret har ansatte med utdannelse innen kreative fag og lang erfaring innenfor digitaltrykk og ferdiggjøring. NTNUs grafiske profil blir alltid ivaretatt, og hvis du er usikker på hvilke retningslinjer din publikasjon skal følge kan senteret hjelpe deg med det.

Alle kunder med eget K-sted får fritak for MVA på internt arbeid, og det grafiske senteret opererer i tillegg med lave timepriser i forhold til det øvrige markedet. Dette fører til at det grafiske senteret i de fleste sammenhenger vil være det mest prisgunstige alternativet. Det nye bestillingssystemet gjør det nå svært enkelt å få pris og bestille trykksaker på nett.

Bruker du NTNU Grafisk senter trenger du ikke å tenke på NTNUs rammeavtaler, og de ligger ikke i konkurranse med de eksterne trykkeriene. Også på oppdrag som ikke egner seg for digitaltrykk (stort opplag eller sideantall) kan senteret fungere som mellomledd mellom kunder og rammeavtleleverandør  og bistå med innhenting av priser, grafisk utforming og koordinering av eksterne trykkeprosesser. Dette gjelder alle typer trykksaker.

Bestill trykksaker fra NTNU Grafisk senter 

Eksterne trykkerier #

Dersom NTNU Grafisk senter ikke dekker trykkeribehovene dine, skal du benytte rammeavtalelevrandøren Skipnes Kommunikasjon AS. Skipnes AS utfører digital- og offsettrykking i små og store opplag, samt trykking av spesialfarger, lakkering og spesielle papirkvaliteter. Skipnes AS er miljøsertifisert av Svanen og NTNU oppfordrer alle til å legge vekt på miljø ved valg av trykkeri.

Se egen nettside for trykking av oppgaver og avhandlinger hos Skipnes AS  

Levering #

To ganger i uken er det fri levering med bud til leveringsadresser ved NTNU.

Prising av trykksaker #

Trykksaker #

Produkter som visittkort, doktorgradsavhandlinger, masteroppgaver, kompendier, brosjyrer, strategidokumenter, kataloger, budsjettdokumenter, årsmeldinger, rapporter, foldere, flyers, invitasjoner, konferansemateriell, omslag til avhandlinger, skriftserier o.a. Diverse ferdiggjøring som formskjæring, lakkering, spiralisering og spotfarging. 

I utgangspunktet skal det beregnes en forhåndspris som skal opplyses til bestiller før produksjon av oppdraget igangsettes.

Konvolutter #

Det er Skipnes Kommunikasjon AS som har rammeavtale på å levere fortrykte konvolutter

Spesialprodukter #

Spesialprodukter som bannere i syntetiske materialer, rollups, plakater, blanketter med lim etc. Leverandør Skipnes Kommunikasjon AS

Tekniske tegninger #

Kopiering, scanning og bretting av tekniske tegninger i forskjellige formater. Trykkeriet bistår deg med råd og veiledning på opplag, fargebruk, papirvalg, grafisk profil o.l. Leverandør Skipnes Kommunikasjon AS

Kreativt arbeid og grafisk profil #

Med kreativt arbeid menes idèarbeid, design og grafisk formgiving av digitale og trykte produkter.

NTNU Grafisk Senter har designere med lang erfaring og bred kompetanse, som kan bistå med det meste av grafiske tjenester og kreativt arbeid. Senteret har i tillegg svært god kjennskap til NTNUs grafiske profil og utformer alltid NTNU-publikasjoner i tråd med retningslinjene.

I tillegg rammeavtaleleverandøren Skipnes Kommunikasjon AS og en rekke reklamebyråer også kreative tjenester.

Grafisk profil #

Rammevtaleleverandøren har informasjon og veiledning i bruk av NTNUs grafiske profil og skal samarbeide med Kommunikasjonsavdelingen ved NTNU om bruk og utvikling av denne. NTNU Grafisk Senter kan også være behjelpelig både med rådgivning og utforming i forhold til den grafiske profilen. 

Kontakt #

Avtaleansvarlig - Seksjon for økonomirådgivning #

Anne Kristin Riise

NTNU Grafisk senter #

Tlf.: 735 96653 / 735 96654 | E-post: grafisksenter@ntnu.no | Web: http://www.ntnu.no/grafisksenter

Besøksadresse: Dragvoll Bygg 4, nivå 3, Edvard Bulls veg 1, 7048 Trondheim

Skipnes kommunikasjon AS #

Tlf.: 73 82 63 00 | Telefaks: 73 82 63 01 | E-post: post@skipnes.no | Web: www.skipnes.no

Besøks- og postadresse: Travbaneveien 6, 7044 Trondheim

Kundeansvarlig for NTNU:

Kontaktpersoner for bestillinger, opptrykk, leveringer osv.:

  • Prosjektleder André Green, dir. tlf.: 98 25 92 23 | e-post: andre.green@skipnes.no
  • Produksjonsleder John Olav Leinan, tlf: 913 12 939 | e-post: john.olav.leinan@skipnes.no    

Vedr. elektroniske bestillingsløsninger, DAIM, PM/Basware, etc:

#

0 Vedlegg
23579 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)