Kjøpe trykkeritjenester

(Videresendt fra Trykkeritjenester - rammeavtale)

Trenger du hjelp til å lage en trykksak? 

Temaside om bestilling | Sider merket med bestille

NTNU har rammeavtale med Skipnes Kommunikasjon AS.
Du kan også bruke NTNUs interne trykkeri NTNU Grafisk senter.

NTNU Grafisk senter #

NTNU Grafisk senter er et høyteknologisk digitaltrykkeri.  NTNUs grafiske profil blir alltid ivaretatt, og hvis du er usikker på hvilke retningslinjer din publikasjon skal følge kan senteret hjelpe deg med det.

Alle kunder med eget K-sted får fritak for MVA på internt arbeid, og det grafiske senteret opererer i tillegg med lave timepriser i forhold til det øvrige markedet. 

Bruker du NTNU Grafisk senter trenger du ikke å tenke på NTNUs rammeavtaler, og de ligger ikke i konkurranse med de eksterne trykkeriene. 

Bestill trykksaker fra NTNU Grafisk senter

Eksterne trykkerier #

NTNU har rammeavtale med Skipnes Kommunikasjon AS. Skipnes AS utfører digital- og offsettrykking i små og store opplag, samt trykking av spesialfarger, lakkering og spesielle papirkvaliteter. Skipnes AS er miljøsertifisert med Svanemerket og NTNU oppfordrer alle til å legge vekt på miljø ved valg av trykkeri.

Levering #

To ganger i uken er det fri levering med bud til leveringsadresser ved NTNU.

Konvolutter #

Det er Skipnes Kommunikasjon AS som har rammeavtale på levering av fortrykte konvolutter

Spesialprodukter #

Spesialprodukter som bannere i syntetiske materialer, rollups, plakater, blanketter med lim etc. Leverandør Skipnes Kommunikasjon AS

Tekniske tegninger #

Kopiering, scanning og bretting av tekniske tegninger i forskjellige formater. Trykkeriet bistår deg med råd og veiledning på opplag, fargebruk, papirvalg, grafisk profil o.l. Leverandør Skipnes Kommunikasjon AS

Kreativt arbeid og grafisk profil #

Med kreativt arbeid menes idèarbeid, design og grafisk formgiving av digitale og trykte produkter.

NTNU Grafisk Senter har designere som kan bistå med det meste av grafiske tjenester og kreativt arbeid. Senteret har i tillegg svært god kjennskap til NTNUs grafiske profil og utformer alltid NTNU-publikasjoner i tråd med retningslinjene.

Grafisk profil #

Rammevtaleleverandøren har informasjon og veiledning i bruk av NTNUs grafiske profil og skal samarbeide med Kommunikasjonsavdelingen ved NTNU om bruk og utvikling av denne. NTNU Grafisk Senter kan også være behjelpelig både med rådgivning og utforming i forhold til den grafiske profilen. 

Kontakt #

Avtaleansvarlig - Seksjon for økonomirådgivning #

Anne Kristin Riise

NTNU Grafisk senter #

Besøksadresse: Dragvoll Bygg 4, nivå 3, Edvard Bulls veg 1, 7048 Trondheim

Skipnes kommunikasjon AS #

Besøks- og postadresse: Travbaneveien 6, 7044 Trondheim

Kontaktpersoner for bestillinger, opptrykk, leveringer osv.:

  • Prosjektleder André Green, dir. tlf.: 98 25 92 23 | e-post: andre.green@skipnes.no
  • Produksjonsleder John Olav Leinan, tlf: 913 12 939 | e-post: john.olav.leinan@skipnes.no    

Vedr. elektroniske bestillingsløsninger, PM/Basware, etc:

#

0 Vedlegg
37746 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)