Programvareprodukter

Trimble Quadri

English version – Trimble Quadri

Programinformasjon #

Trimble Quadri er en skybasert BIM-server og samarbeidsplattform som gjør det mulig for alle sivilingeniører og interessenter å dele en sentral sømløs prosjektmodell - forenkling av tett samarbeid mellom planleggere, designere, entreprenører og prosjektets eier. Ved hjelp av Novapoint jobber de sivile designprosjektgruppemedlemmene i samme prosess, og deling og mottak av hverandre jobber kontinuerlig for å øke produktiviteten og kvaliteten betydelig.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Via lisensserver

Benyttes av IV-fak (Institutt for vareproduksjon og byggteknikk)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Trimble Quadri hos Trimble Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
999 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)