Trening i arbeidstiden - spørsmål og svar

(Videresendt fra Trening)

For ansatte ved NTNU. Spørsmål og svar om trening og fysisk aktivitet i arbeidstiden.

English version - Exercise during work hours

Trening i arbeidstida #

NTNU ansatte kan trene 1 time i uka i arbeidstida. Hovedregelen er at dette skal være en fellesaktivitet, men det er mulig med individuell gjennomføring.

Se retningslinjen for trening i arbeidstiden ved NTNU (PDF)

Snakk med din nærmeste leder for ordning ved din enhet. For informasjon om treningstilbud, rabatter på treningssenter, bedriftsidrettslag o.l se trening og fysisk aktivitet for ansatte. 

Spørsmål og svar om trening i arbeidstida. #

«1 time i uke» #

Q  Kan jeg samle opp eller overføre timer?   Svar: Nei. Den ene timen du har pr uke kan kun avvikles den uken og det er ikke mulig å spare opp timer. 

Q Jeg sykler/går til og fra jobben hver dag. Kan jeg bruke timen "trening i arbeidstiden" på dette?  Svar: Nei, ordningen gjelder ikke for transport til og fra jobb. 

Q  MÅ jeg trene i arbeidstiden? Er det en obligatorisk ordning?  Svar: Nei. Ordningen er frivillig. 

Q  Er det mulig å dele opp timen slik at vi f.eks. går to turer i uken på 30 min? Svar: Ja. Så lenge dere holder dere innenfor en time totalt, er dette greit. Dette må avklares med leder.

«Fellestrening» #

Q  Kan jeg bruke treningen til individuell trening? Svar: Hovedregelen er at dette skal være en fellesaktivitet, men det er mulig med individuell gjennomføring. Snakk med din nærmeste leder for ordningen ved din enhet. 

Q  Min enhet har fra før av pausegymnastikk - er dette det samme?  Svar: Nei. Tilbudet om trening og fysisk aktivitet i arbeidstida er IKKE det samme som pausegymnastikk og det er derfor fullt mulig for en enhet å ha både pausegymnastikk OG trening i arbeidstiden. Pausegymnastikk er et eget tilbud for å forebygge muskel- og skjelettplager i nakke, skulder og armer pga. ensformig arbeid (dataarbeid, lab arbeid, renhold mm.)

Q  Kan vi delta på både fellestrening og pausegym?  Svar: Ja

Q  Må man melde seg inn i SiT eller betale noe for å delta på fellestrening?  Svar: Nei - tilbudet er gratis for ansatte. 

Q  Kan jeg delta på fellestreningen når jeg ikke er så godt trent?  Svar: Styrketimen er lagt opp slik at du bestemmer selv hvor stor belastning du skal ha. Passer både for den trente og den utrente. Du konkurrerer kun mot deg selv!  

Diverse #

Q  Hvilke treninger kan Gravide delta på?  Svar: Sterke ansatte: Ja, med litt tilpassing er dette en fin styrketrening for gravide.

Q  Dekkes ansatte av yrkesforsikringen når de er på trening i arbeidstiden? Svar: Nei. Yrkesskadeforsikring dekker kun skader som har skjedd på arbeidsstedet, i arbeid og i arbeidstiden. Trening regnes ikke som arbeid. ​Yrkesskadeforsikringen gjelder mao ikke ved trening i arbeidstiden, uavhengig av om det er organisert fellestrening eller ikke. Det er Statens Pensjonskasse som administrerer ordningen med yrkesskadeforsikring for ansatte i staten. Les mer om forsikring ved NTNU.


Relaterte sider #

Kontakt #

Spørsmål om trening og fysisk aktivitet ved NTNU rettes til HMS-seksjonen ved Tina Hagen.

Sist endret 18.09.2019

4 Vedlegg
32059 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)