Parkeringsregler...

Transport og parkering - HC

Hvis du har problemer med å forflytte deg eller bruke kollektivtransport, kan det hende at du har krav på spesielle ordninger for transport eller parkering når du studerer.

English version - Parking and transport

Ser du etter noe annet? Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging 

Varige forflytningsvansker #

Hvis du har varige problemer med å forflytte deg (minimum ett år) fins det muligheter for at du kan få transport til og fra lærestedet. Kontakt NTNU Tilrettelegging for mer informasjon.

Midlertidige forflytningsvansker #

Det finnes ikke offentlige ordninger for studenter med midlertidige forflytningsvansker, som beinbrudd eller lignende. Det er heller ikke mulig å få refusjon av transportutgifter av Sit (Studentsamskipnaden).

Transport på eksamensdagen #

NTNU har en ordning med transport eller dekking av utgifter på eksamensdagen til/fra eksamenslokalet. Ta kontakt med NTNU Tilrettelegging på forhånd for å avklare om du har rett til transport til og fra eksamen.

Parkering på campus #

Det fins HC-plasser på campusene, på kartene under kan du se hvor de er.

Søke om nærparkering #

Det er en ordning med at man kan søke om nærparkering med bakgrunn i helse eller sosiale årsaker. Her er en lenke til nettsiden Søk om nærparkering på NTNU.

Kontakt #

NTNU Tilrettelegging, E-post: tilrettelegging@st.ntnu.no.

0 Vedlegg
18525 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)