Trafikkbegrensning i studentby

Ofte stilte spørsmål om datatrafikkbegrensningen i studentbyene.

English version - Internet Traffic Limit in Student Villages

Ser du etter noe annet? Temaside om IT-hjelp | Sider merket med nettverk


Dersom du bor på en studentby, og er sendt til denne nettsiden automatisk er det grunnet overskridelse av trafikkmengde.


Hvordan blir man sperret? #

Man blir automatisk sperret når man overskrider trafikkbegrensningen. Trafikkbegrensningen er satt til 50 GB ned og 20 GB opp i løpet av 24 timer

Obs! Systemet husker hvilken enhet som har overskredet trafikkbegrensningen. Hvis denne enheten kobles til en annen port før 48 timer er gått, vil denne porten også bli sperret.

Hva skjer når man blir sperret? #

Beboere som passerer eksport- eller importgrensen vil få porten de befinner seg på plassert i et karantene-nettverk (VLAN) med tilgang til et begrenset antall tjenester.

Hvor lenge er man sperret? #

48 timer (2 døgn) for hver sperring.

Orakeltjenesten åpner ikke porter som er sperret.

Må man gjøre noe for å komme tilbake på nett? #

Nei. Man blir automatisk gjenoppkoblet når karantenen utløper sperring.

Om sperren #

Hvorfor eksisterer sperren? #

Studentbyenes nettbruk økte i en periode så drastisk at nettverksutstyret ble overbelastet. En svært liten del av hyblene sto for store deler av nettverkstrafikken. Restriksjonene er til for å gi et bedre tilbud til alle, og er utarbeidet i samarbeid med SiT.

Er kvoten på 70 GB totalt, eller skilles opp- og nedlastning? #

Du kan potensielt laste ned 49 GB og laste opp 19 GB uten å bli sperret. Derimot holder det at én av trafikktypene (inn/ut) overskrider grensen sin for at du skal bli sperret. Du blir sperret ved 51 GB ned og 1 GB opp, evt. 1 GB ned og 21 GB opp.

Går det an å laste ned 49 GB kl. 23 og 49 GB til etter midnatt? #

Nei. Kvoten gjelder for de siste foregående 24 timer. Det betyr ikke at du har 50 GB ned per klokkedag. For hver nye time som går, fjernes kun den eldste timen fra loggen.

Vil all nettverkstrafikk telle på kvoten? #

I utgangspunktet, ja. Unntaket er trafikk fra multicast-kilder, som Uninett sin IPTV. Slike kilder vil ikke bli tatt med i beregningen.

Hvordan kan jeg forhindre at det skjer igjen? #

Begrense bruk av P2P-programvare #

Den vanligste årsaken til å bli sperret, er opplastning grunnet P2P-programmer.

En rekke programmer deler data mellom andre brukere av programmet. Programmer som dette kalles P2P-programmer, eller Peer-To-Peer-programmer og fungerer ved å laste ned ønsket data fra andre brukere av programmet. Fordi programmer som dette gjerne leter etter den raskeste kilden vil det ofte kunne resultere i store mengder trafikk, da studentbyer har rask nettlinje. Eksempler på programmer som dette er Spotify, Skype, samtlige torrent-klienter, popcornTime og noen nett-TV-tjenester.

I noen av disse programmene kan man sette maks bruk av båndbredde. For Spotify kan man f.eks. benytte Web player for å forhindre opplastningsbruken helt.

Sette ned avspillingskvalitet på video #

Streaming av video på hos de fleste innholdstjenester som Netflix, Viaplay o.l. generer mye datatrafikk. Automatisk innstilling justerer avspillingskvaliteten for å levere høyest mulig kvalitet basert på gjeldende internett-hastighet. Nettet på studentbyer er veldig rask, noe som fører til at avspillingskvaliteten automatisk blir satt til høy. Denne kan overstyres i instillinger. 

Eksempel Netflix

  • Lav kvalitet - 0,3 GB pr time
  • Middels kvalitet - 0,7 GB pr time 
  • Høy kvalitet - 3 GB pr time i HD og 7 GB i timen i Ultra HD
  • Auto - Justeres automatisk for å levere høyest mulig kvalitet basert på gjeldende internett-hastighet 

Monitorere egen bruk #

Programmer som NetLimiter, NetSpeedMonitor, NetWorx (betalingsprogramvare med 30 dagers prøveperiode) eller lignende kan hjelpe deg i å overvåke egen trafikkbruk.

Retningslinjer for bruk av datanett i studentbyene #

Les reglene for bruk av NTNUs datanett i studentbyene.

Kontakt #

Orakeltjenesten kan svare på hvorfor du ble sperret, når nettet blir gjenåpnet og andre spørsmål i forbindelse med trafikkbegrensning.

1 Vedlegg
7254055 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)