Tilbake

Timeregistrering i Maconomy-portalen

Veiledning for prosjektledere og prosjektmedarbeidere som skal registrere timer på eksternfinansierte prosjekter (BOA) i Maconomy.

 • Logg inn i Maconomy med ditt vanlige brukernavn og passord.
 • Velg Timeføring og Timeseddel i menyen på venstre side.
 • Innloggingsproblemer eller feilmelding? Se tips nederst på siden.
 • Logging hours in Maconomy.

Registrere timer #

 1.  Velg uken du skal registrere timer på. (Hvis knappen Opprett er aktiv, trykk Opprett)
 2.  I feltet Medarbeider vil navnet på personen som timene registrerer på vises.
 3.  Hvis prosjektet du skal registrer timer på ikke allerede vises, trykk på den hvite firkanten for  å legge til ei ny linje.
 4.  Skriv inn prosjektnummeret og trykk Enter hvis du har lagt til ei ny linje.
 5.  Velg oppgave. Standard linje er "100 Prosjektarbeid", men kan endres hvis du vet at et annet valg skal brukes. Hvis du er i tvil kontakt prosjektets    prosjektøkonom.
 6.  Sett inn antall timer for de aktuelle dagene og trykk Enter.
 7.  Trykk avlever.


Registrere timer


Korrigering av avlevert timeseddel #

 1.  Velg uken du ønsker å korrigere timeantallet på.
 2.  Trykk Gjenåpne. Hvis knappen ikke er aktiv trykker du i cellene for timeantall (se punkt 3).
 3.  Skriv inn nytt timeantall.
 4.  Trykk avlever.


Korrigere timeseddel


Godkjenning av timer - Prosjektleder #

 • Trykk på Oppgaver i menyen på venstre side av skjermen
 1. Velg Godkjenn tid på prosjektet og trykk deretter på prosjektet som har timer som ligger til godkjenning.
 2. Velg Godkjent i nedtrekksmenyen i kolonnen Ny godkjennelsesstatus.
 3. Trykk Utfør godkjennelse.

Instruksjonsvideo som viser godkjenning av timer

Godkjenne timer

Avvise timer - Prosjektleder #

 • Trykk på Oppgaver i menyen på venstre side
 1. Velg Godkjenn tid på prosjektet og trykk deretter på prosjektet som har timer som ligger til godkjenning.
 2. Velg Avvis i nedtrekksmenyen i kolonnen Ny godkjennelsesstatus.
 3. Trykk Utfør godkjennelse.

Innloggingsproblemer? #

 • Hvis du får melding om at brukeren din ikke er aktiv/sperret bruker.
  Kontakt kontakt@okavd.ntnu.no for bistand.
 • Feilmeldinger eller andre problemer, informasjon finner du på siden Maconomy
7 Vedlegg
9893 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)