Timeregistrering for NTNU IT

Siden gjelder timeregistrering for ansatte ved IT-avdelingen (NTNU IT).

Temaside om lønn | Temaside om ferie | 

Timeføring 2019 #

Alle ansatte ved IT-avdelingen skal i 2019 fortsatt føre timer i både MinTid (Paga) og unit4. Vi gjør dette av flere årsaker, men en av de viktigste er at vi får dokumentert hvilke tjenester vi bruker tid på.

Du er selv ansvarlig for å føre timer og som hovedregel skal du bli fortalt hvor timene skal føres i unit4. Eksempelvis når du deltar i et møte skal møteleder sørge for at riktig sted for timeføring er angitt i innkallingen eller opplyse om det i selve møtet. Hvis du ikke vet hvor timer skal føres så spør!

Frist #

Timeføring gjøres fortløpende og hele uken skal være ført innen kl.16 fredag samme uke.

Hva skal føres i unit4? #

 • Du fører timer på Tjeneste - <tjenesteområde> - Drift når du gjør driftsoppgaver, for nærmere beskrivelse av tjenesteområder og oppgaver knyttet til disse, se Fuglane.
 • Du fører timer på Tjeneste - <tjenesteområde> - Utvikling bare når du har fått beskjed fra Forvaltning eller linjeleder. Disse postene benyttes kun til videreutvikling av en eksisterende tjeneste.
 • Du fører timer på Prosjekt og Oppdrag bare når du har fått beskjed fra prosjekt-/oppdragsleder.
 • All aktivitet i løpet av arbeidsdagen fordeles på de timeføringspostene/ prosjektene du jobber med den aktuelle dagen. Med «all aktivitet» menes for eksempel 
  • Lunsj
  • Møter (seksjonsmøter, faggruppemøter, …)
  • Uformelle samtaler/ møter med kolleger eller andre, … 
  • Arbeidsledelse, teamledelse
  • Informasjonsutveksling, informasjonssøk, …
  • Transport til/ fra møter
  • Kurs/ opplæring for å bygge kompetanse som er relevant for faglige oppgaver
 • Du fører timer på Administrasjon når du deltar på IT-avdelingens jule- og sommer-seminar, allmøter, trening i arbeidstid, linjeledelse og lederstøtte. 

Hva skal føres i MinTid (Paga)?  #

I MinTid fører du:

9 Vedlegg
22325 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)