Timeplaner ved MH-fakultetet

Målgruppe: Medarbeidere Studenter Tema: Timeplan
Tagger: dmf timeplan mh

NTNU har fra høsten 2017 gått over til et nytt timeplansystem - TP. Timeplanløsninger som tidligere har vært benyttet ved fakultetet (TimeEdit og Timepl@n DMF) er ikke lenger i bruk.

Timeplanvisning for studenter #

Alle studenter får en egen fane på Innsida med kalendervisning av de emnene de er oppmeldt i. Se informasjon fra NTNU.

MH-fakultetet ser at visningen på Innsida ikke er optimal for alle våre studieprogram, da det foreløpig ikke vises tittel på forelesningene, og det ikke er mulig å velge mellom ulike grupper på kullet. Dette er særlig problematisk for programmer som har mye gruppeundervisning.

Inntil det kommer en ny løsning for visning av timeplaner på Innsida, finner du informasjon om alternative timeplanvisninger på denne siden.

Studieveiledere på hvert enkelt studieprogram har nærmere informasjon om hvor du kan finne timeplan for akkurat ditt program.

Oversikt over studieveiledere ved MH-fakultetet

Visning av timeplaner i TP #

I TP er det mulig å se detaljerte timeplaner per emne. Gå til TP - Timeplan emne.

 • Velg først riktig semester øverst i høyre hjørne
 • Klikk på emnet du vil se timeplan for, eller huk av for å vise flere emner sammen.
 • Timeplanen vises i en liste, og er som standard sortert på undervisningsform (forelesning1, forelesning2, gruppe, PBL, etc.).
 • For å se aktiviteter sortert per uke, trykk på kalenderukesortering (øverst på siden, til høyre for emnetittel).
 • Det er også mulig å vise timeplanen i kalendervisning per uke ("vis timeplan uke").
 • Kalenderukesortering viser alle undervisningsaktiviteter i angitt uke. Dersom du kun vil se hendelser for en av undervisningsaktivitetene (f.eks.forelesning, gruppe 2), sorter på undervisningsform og klikk deretter på den aktuelle aktiviteten.

Midlertidig timeplanløsning ved MH #

Det er utviklet en midlertidig timeplanløsning spesielt for fakultetet: https://vev.medisin.ntnu.no/tp/

I denne løsningen er det mulig å se alle forelesningsdetaljer i kalendervisning, samt velge mellom ulike grupper på emnet. Det er også mulig å vise timeplan for flere emner samtidig. Dine valgte emner vil bli husket til neste besøk dersom du logger inn via Feide.

Vi understreker at denne løsningen er lokalt utviklet, og at kildedata kommer fra TP. Visningen bør derfor brukes som et supplement til TP.

 • Velg først riktig semester øverst i venstre hjørne
 • For å se timeplanen for et emne, trykk på "Velg emne" og søk opp det aktuelle emnet.
 • Dersom emnet har flere ulike typer undervisning, eller flere rekker med forelesninger, vil det dukke opp et filter.
 • Dersom du ikke gjør noen valg i filteret, vil du se alle aktiviteter for emnet. Det er ikke nødvendig å gjøre valg dersom emnet kun har felles undervisning.
 • For emner med flere ulike gruppeinndelinger (eks. medisin og sykepleie ved Øya), velg forelesning + gruppen du skal delta på. Du vil da kun få opp aktuelle aktiviteter.

Mer info om bruken av siden, samt mulighet for å abonnere i egen kalender, finnes under "Hjelp"-fanen.

Ved spørsmål til timeplan for ditt studieprogram, ta kontakt med din studieveileder.

Timeplanvisning for fagpersoner #

For undervisere som er ansatt ved NTNU, er det mulig å se oversikt over egne forelesninger både i TP og på vev.medisin.ntnu.no/tp/.

TP - Timeplan fagperson viser alle forelesninger i listevisning.

vev.medisin.ntnu.no/tp/ viser alle forelesninger i kalendervisning.

0 Vedlegg
21682 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)