Tilvenning i barnehage og skolefritidsordning

Du har rett på inntil 3 dager fri i forbindelse med tilvenning i barnehage og SFO. Ved første skoledag gis det fri på timesbasis på inntil 1 dag.

English version - Helping children adjust to preschool or after-school care 

Temaside om permisjon | Sider merket med permisjon

Retten til fri ved oppstart i barnehage, skole og SFO regnes som velferdspermisjon, og må søkes om i HR-portalen.

Kilder og lovverk #

Statens personalhåndbok §22

Kontakt #

Ved spørsmål om tilvenning i barnehage, skole og SFO, kontakt din HR-medarbeider

0 Vedlegg
4257 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)