Avtrekksskap i...

Tiltak og varsling ved feil og driftsavbrudd i avtrekksskap

Retningslinjen beskriver hva du skal gjøre ved utløst alarm eller avbrudd i ventilasjon samthvordan du melder inn feil. Gjelder for ansatte og studenter.

English versjon: Actions and reporting in the case of problems with fume cupboards

Ser du etter noe annet? Temaside om HMS | Sider merket med avtrekksskap

Utløst alarm #

Melde inn feil  #

Romansvarlig/HMS-koordinator ved enheten melder inn feilen til Driftsavdelingen via E-vaktmester. Beskriv feilen så presist som mulig. Oppgi alltid skapets strekkode-id (starter med +).

For sykehusbygg som driftes av St. Olavs Hospital, skal feilen varsles til Kundesenteret på telefon 06750.

Avbrudd i ventilasjon #

Ved uforutsett stans av ventilasjon vil Driftsavdelingen umiddelbart varsle den berørte enheten.

Ved planlagt stans av ventilasjonssystem som påvirker funksjonen til avtrekksskap, skal Driftsavdelingen så langt mulig varsle berørte enheter minst 10 virkedager før.

Manglende «sug» i avtrekksskap kan være meget farlig. Stans arbeidet dersom dette skjer. Den berørte enheten må vurdere andre tiltak som kan være nødvendig; varsle brukere av avtrekksskapet, stenge laboratoriet, flytting av innhold i skap etc.

Se også #

Kontakt #

Romansvarlig eller HMS-koordinator ved enheten.

Ved behov for akutt hjelp utenom arbeidstid:

  • NTNU, Teknisk beredskap: tlf 918 97 335.
  • St. Olavs Hospital, teknisk vakt: tlf 995 84 151

Godkjenning/signatur #

Godkjent av HMS-sjef - 21. februar 2014 - HMSRV6203 - ePhorte 2014/3970

1 Vedlegg
16226 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)