Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE

(Videresendt fra Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger IE)

Periode: 01.10.2017 - 31.07.2021

Sekretær: Cathrine Haugan Grønvik, Cathrine.Haugan.Gronvik@ntnu.no
Utvalgssekretær og organisering av møtene: Oddrun Husby, oddrun.husby@ntnu.no

Møteplan 2020

 

 • 17.06.2020
 • 31.08.2020
 • 28.09.2020
 • 26.10.2020
 • 23.11.2020

Saksfrist: 3 uker før møtet. Instituttene kan ha satt egne frister i tillegg.

Sammensetning

Medlemmer Varamedlemmer
Dekan Ingrid Schjølberg, leder   

Kontorsjef Lasse Gallefoss
Kontorsjef Kathrine Huke Markengbakken

Konsulent Janne Karin Hagen
Rådgiver Marte Pernille Hatlo Andresen

Fra arbeidstakerorganisasjonene
Rådgiver Line Berg
Førstekonsulent Anne Danielsen
Førstekonsulent Kirsti Klemetsaune
Førstekonsulent Anne Berit Dahl

Mandat

Tilsettingsrådet har endret navn til ansettelsesrådet. Rådets oppgave er å foreta ansettelser i teknisk/adminstrative stillinger ved fakultetet. Personalreglement for teknisk administrative stillinger.

Rådgivende gruppe ved innstilling i ledige teknisk/administrative stillinger

I henhold til Tilsettingsreglementet pkt. 6.2 skal det etableres en rådgivende gruppe på minst to personer som skal bistå innstillingsmyndigheten i innstillingsprosessen fra utvelgelse av aktuelle kandidater og intervju, til utarbeidelse av innstilling. Et av medlemmene skal være fra det arbeidsmiljø ledig stilling skal besettes. I tillegg er det utarbeidet en navneliste med personer som skal delta i den rådgivende gruppen. Minimum en representant i den rådgivende gruppen plukkes fra navnelisten. Begge kjønn skal om mulig være representert i den rådgivende gruppen.

Alle medlemmer i den rådgivende gruppen har i likhet med innstillingsmyndigheten, et ansvar for at tilsettingsprosessen blir så god som overhodet mulig. I samråd med innstillingsmyndigheten skal gruppen foreta utvelgelse av kandidater til intervju, de skal delta aktivt under intervjuene og bidra til at den best kvalifiserte søkeren blir innstilt/tilsatt. Eventuell uenighet innen gruppen skal fremgå av sakspapirene. Vi minner om at alle medlemmene i gruppen har taushetsplikt om de forhold de får kjennskap til i tilsettingssakene.

Saken har vært forelagt LOSAM ved IE, og følgende liste med navn som skal forespørres i forbindelse med innstilling til ledige stillinger.

Navneliste

 • Berit Hellan
 • Gunnar Aske
 • Daniel Bergh
 • Unni K. Eide
 • Ida Sortland
 • Sverre V. Pettersen
 • Randi Hostad
 • Tove Kristin Blomset Johnsen
 • Maria Henningsson (Gjøvik)

Innstillingsmyndigheten tar selv kontakt med en eller flere personer på navnelisten for å sette sammen en rådgivende gruppe.

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk kan også være behjelpelig i en viss utstrekning, og vi står til disposisjon for råd og veiledning.

0 Vedlegg
21877 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)