Ansettelsesråd...

Tilsettingsråd ved Det humanistiske fakultet

Ansettelsesrådet for teknisk-administrative stillinger ved HF har følgende medlemmer for perioden 01.08.17 –31.07.21:

Ansettelsesrådets leder: Administrativ leder John Kamsvåg

Fra administrasjonen: Espen Eiken (HR-leder, sekretær)

Arbeidsgivers representanter og vararepresentanter: #

Fagforeningenes representanter og vararepresentanter: #

0 Vedlegg
4214 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)